Tarih Kulübü

Kulübümüz öğrencileri, tarih boyunca insanların faaliyetlerini ve ortaya çıkan değişimleri, Türk ve dünya tarihinde yaşanmış, tarihin akışını değiştiren önemli olaylar ve tarihe yön veren kişileri, akademik bir bakış açısıyla inceler, araştırır ve tartışır.

Öğrencilerimiz, geçmiş kuşakların kültürel birikim ve tecrübelerinden yararlanarak, günümüzde mensubu olduğu toplumu, ülkesini ve dünyadaki gelişmeleri anlama ve medeniyetin bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmasında tarihin katkısını öğrenme ve gelecekle ilgili akılcı değerlendirmeler yapma fırsatına sahip olur. İnsanların ortak belleği olan bilim, sanat, edebiyat, ekonomi, yönetim vb. alanlarında geçmişten günümüze ortaya çıkan bilgi birikimi ve gelişmeler, tarihi perspektifte değerlendirilir.

Tarih bilincini oluşturma ve geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlik ve aktivitelerle, düzenlenen seminer ve konferansların takibi, yapılan söyleşiler, tarihi ve kültürel içerikli film ve belgesellerin gösterimi, tarihi mekanlara yapılan geziler ve toplumların ortak hafızası olan tarihi konular hakkında yapılan fikir alış verişleri ile öğrencilerimizin, araştırma, anlama ve yorumlama gibi zihinsel becerilerinin gelişimine katkı sağlanır.