Yurt Dışındaki Avusturya Okullarının İlke ve Hedefleri

Yurt dışında bulunan Avusturya okullarında farklı eğitim anlayışları, kültür, dil ve insanların karşılaştığı ve tanıştığı ortamlar yaratılmaktadır.

Okulun bulunduğu ülke öğrencilerinin yanısıra, Avusturyalı öğrenciler ve diğer ülkelerden öğrenciler de okula kabul edilmektedir. Okullardaki eğitim, bulunduğu ülkelerin eğitim sistemi ile Avusturya sisteminin ayrılmaz işbirliği ile yürütülmektedir.

Dersler, o ülkenin öğretmenleri ile Avusturyalı ve diğer öğretmenler tarafından ortak olarak yürütülmektedir.

Mezunları Avusturya´daki okullardan mezun olan öğrencilerle eşit tutulduğu için, bu okullar öğrencilerden yoğun talep görmektedir.

Mezunların çoğu (yüksek öğrenime devam ettikten sonra) kendi ülkelerinde veya diğer ülkelerde ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda yüksek pozisyonlarda görev almaktadırlar. Her iki ülkenin eğitimini kapsayan birikimleri sayesinde Avusturya ve kendi ülkeleri arasındaki ilişkilerde köprü olmaktadırlar.

Hedefler

Genel Kültür

Okullarda öğrencilere modern, günümüzde uygulanan bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenmiş eğitim ile geniş bir genel kültür kazandırılmaktadır.

Kazanılan bu birikim, gerek Avusturya´da, gerek diğer ülkelerde üniversiteye girişi kolaylaştırmaktadır. 

Dil

Dil, kültürleri taşıyan ve bilginin paylaşılmasını sağlayan iletişim aracıdır. Derslerin çoğu Almanca olarak verilmekle birlikte, o ülkenin ana dili ve kültürü de eşit ağırlıklı olarak sunulmaktadır. Okulun bulunduğu ülkenin ana dili okuldaki Avusturyalı ve diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da zorunlu olarak öğrenilmektedir. Ayrıca ilave olarak diğer bir yabancı dil de öğrenilebilmektedir.

Kimlik

Sunulan derslerle öğrencilere politik, ekonomik ve kültürel konulara daha geniş ve uluslararası bir pencereden bakma olanağı sağlanmaktadır. Öğrenciler kendi ülkelerinin  ulusal ve kültürel kimlikleri hakkında bilinçlenirken, aynı zamanda karşılaştırma olanakları sayesinde uluslararası platformda kültürlerarası konularda bilgi sahibi duruma gelmektedirler.

Sosyal Konular

Sosyal eğitim yurt dışındaki Avusturya okullarında özel bir önem taşımaktadır. Böylece öğrencilerin dış dünyaya kapalı bir grup oluşturması önlenmekte ve sosyal duyarlılığı geliştirilmektedir.

Yurtdışındaki Avusturya Okulları:

032211 Institudo Austriaco-Guatemalteco
032235 Österreichische Schule Budapest
032236 Österreichische Schule Prag
032237 Österreichisch-Ungarische Europaschule Budapest

032238 Österreichische Schule Shkodra (Arnavutluk)

032239 Österreichische Schule Querétaro (Meksika)

032210 Österreichisches St. Georgs - Kolleg Istanbul

Daha fazla bilgi için:

https://www.weltweitunterrichten.at/