2022 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

62

%100

Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen

59

%95

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen

53

%85

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

6

%10

2022 Mezunlarımızın Yurt İçi Yerleştikleri Üniversiteleri

2022 Mezunlarımızın Yurt Dışında Yerleştikleri Üniversiteler

Ticaret Bölümüne ait 2022 Yükseköğretim İstatistikleri

2021 Yükseköğretim İstatistikleri