Türk Milli Eğitiminin Genel Amacı

 • Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
 • Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren,
 • Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,
 • İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti´ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş,
 • Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli olarak yetişmiş,
 • İlgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ile birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak meslek sahibi öğrencilerin yetişmesini sağlamaktır.

Ortaöğretimin Amaçları

Öğrencilerini:

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ahlakını benimsemiş,
 • Olumlu bilim anlayışını kazanmış,
 • Çalışkan,
 • Yararlı yurttaşlık bilincine ulaşmış,
 • Yüksek öğrenim programlarını izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmiş,
 • Bilgilerini uygulama alanında kullanabilme yollarını öğrenmiş,
 • İleride meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerini geliştirebilen,
 • İyi alışkanlık ve maharetler kazanmış,
 • Ruh ve bedence sağlam (İdari Yön.: Md-2)

bireyler olarak yetiştirmektir.