St. Georg Avusturya Lisesi'nin İlke ve Hedefleri

Okulumuzun 100. kuruluş yıldönümü için Avusturya'da özel olarak basılan puldaki köprü motifinden de anlaşılacağı gibi, St. Georg Avusturya Lisesi farklı kültürleri buluşturan bir okul olma ilkesini benimsemiştir.

Okulun kurucusu olan Katolik Lazarist cemaati, farklı kültür ve dinler arasındaki bu buluşmayı çeşitli alanlarda hayata geçirmek istemektedir. Bu anlayıştan yola çıkan okulumuz, başta eğitim, kültür, din, dil ve sosyal duyarlılık konuları olmak üzere, öğrencileri ve gelecekteki mezunları arasında böyle bir kaynaşma ortamı oluşturup geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir.

Eğitim

Okulumuz öncelikle Türk öğrencilere yönelik olmakla birikte, aynı zamanda Avusturyalı ve ana dili Almanca olan farklı uyruklu öğrencilere de açıktır. Eğitim alanında saygın bir yeri olan okulumuz, Türkiye´de Almanca eğitim veren diğer kurumlarla da yakın işbirliği içindedir.

Öğrencilerimiz Türk ve Avusturya eğitim sistemlerinin temel öğelerini kapsayan bir eğitim almakta ve bunun yanısıra edindikleri genel kültür düzeyiyle, ÖSS sınavını veya Avusturya Olgunluk Sınavını başarıyla vermek suretiyle Türkiye, Avusturya ve diğer ülkelerdeki üniversitelere girebilmektedir. Avusturya´nın meslek eğitimi konusundaki zengin deneyiminden yararlanılan Ticaret Lisemiz ise, öğrencilere gelecek iş yaşamları açısından sağlam bir altyapı sunmaktadır.

Öğretmen kadromuzun yaklaşık üçte biri Türk, üçte ikisi ise Avusturyalı öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz gibi öğrencilerimiz de birbirinden farklı kültür ve dinlerden gelmektedir. Öğrencilerin % 99´u Türk vatandaşı, % 99´su Müslüman, % 1´i Hıristiyan ve Musevidir. Amacımız, öğrencilerin farklı kültür ve dinler hakkında bilgi edinmelerini ve böylece, bu farklılıklara anlayış ve hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlamaktır.

Diller

Bilgi aktarımında gereken başlıca unsurlardan biri olan dil, aynı zamanda bir kültür ve iletişim aracıdır. Bu nedenle, Okulumuzda Almanca ve Türkçe dilleri eşit ağırlıkta ele alınmakta ve her iki ülkenin kültürel altyapısının gereken şekilde kavranması sağlanmaktadır. Bunun yanısıra sağlam bir İngilizce bilgisi verilmekte, Latince ve Fransızca dilleri ise seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

Sosyal duyarlılık

Sosyal duyarlılık konusu okulumuz için büyük önem taşımaktadır. Sosyal boyuta verilen bu önem, özenle geliştirilen burs sisteminden görülebileceği gibi, verilen eğitimde de kendini hissettirmektedir. Öğrencilerde sosyal bilincin düşünce ve davranış tarzına da yansıyacak şekilde geliştirilmesi ve böylelikle, ülkeleri için sosyal duyarlılık düzeyi yüksek bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. 1999 depremi sonrasında öğrenci, mezun ve öğretmenlerimizin birlikte gerçekleştirdiği yardım projesini bu anlamda başarılı bir sosyal dayanışma örneği olarak verebiliriz.

Mezunlar

Okulumuz, lise yaşamları sona erdikten sonra da mezunlarıyla ilişkisini sürdürmeyi istemekte ve bu amaçla gerek okul olarak, gerekse Mezunlar Derneği ve Mezunlar Vakfı olarak Türkiye ve Avusturya´da çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. St. Georg Avusturya Lisesi, mezunları ile kültür ve iş yaşamında pek çok bağlantı kurulmasına vesile olmaktadır. Türkiye ve Avusturya´da her yıl düzenlenen mezunlar günü ("Strudeltag") sayesinde bu ilişkiler daha da güçlenmektedir. Farklı kuşaklardan Avusturya Liselilerin birbirlerine kolayca ulaşmaları ise okulun hazırladığı "mezunlar kitapçığı" ile sağlanmaktadır.