2015/16 Ders Yılı Ders Çizelgeleri ve Seçmeli Dersler

 

Sayın Veli,

 

Gelecek 2015/16 ders yılı için öngörülen ders çizelgeleri ve seçmeli dersler hakkında gerekli bilgiler aşağıdadır. Ders seçme formları, gerekli açıklamalarla birlikte öğrencilerimize elden verilmiştir. 
Ders seçimi ve form doldurma konusunda Rehberlik Servisimizden ayrıca destek alınabilir. Ders seçme formlarının, en geç 14 Mayıs Perşembe 2015 gününe kadar doldurularak sınıf öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Ders seçme formlarını ayrıca bastırabilirsiniz. 

 

Hazırlık  9. Sınıf:

Bu seneki Hazırlık sınıfı öğrencileri, 9. Sınıfa geçtiklerinde - geniş bir yelpazede sunulan genel derslerin yanı sıra – “Müzik” veya “Resim” dersini de seçebilirler. Ayrıca ek 2 ders saati “Almanca” veya üçüncü Yabancı Dil (Fransızca) seçilebilir.

(Haz → 9. Sınıf Ders Seçme Formu) 

 

9. Sınıf  10. Sınıf:

Bu seneki 9. sınıf öğrencileri, gelecek ders yılında da seçmeli ders olarak “Müzik” veya “Resim” dersi alabilir; ayrıca, üçüncü Yabancı Dil (Fransızca), Almanca (2 ders saati), Bilgisayar dersi, Kur'an-ı Kerim ile Hz. Muhammed'in Hayatı dersleri arasında da seçim yapabilirler. 

(9. Sınıf → 10. Sınıf Ders Seçme Formu)

 

10. Sınıf →  11. Sınıf:

Bu seneki 10. sınıf öğrencileri, 11. sınıfta Avusturya Olgunluk Sınavına (Matura) hazırlanmayı seçebilirler. Matura’yı düşünmeyen öğrenciler (“ohne Matura” = Matura’sız), fen ağırlıklı bir ders programı (B1) ile Tarih ve Coğrafya ağırlıklı bir seçmeli dersler grubu (B2) arasında seçim yapabilirler. 
Ayrıca her iki grup da seçmeli ders olarak, üçüncü Yabancı Dil (Fransızca), Tasarı Geometri, Bilgi ve İletişim Teknoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce (Toefl) dersi alabilirler.

(10. Sınıf → 11. Sınıf Ders Seçme Formu)

 

11. Sınıf  12. Sınıf:

Bu seneki şartları uygun olan 11. sınıf öğrencileri, 12. sınıfta Avusturya Olgunluk Sınavına (Matura) hazırlanmayı seçebilirler. Matura’yı düşünmeyen öğrenciler (“ohne Matura” = Matura’sız), fen ağırlıklı bir ders programı (B1) ile Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım, Tarih ve Coğrafya ağırlıklı bir seçmeli dersler grubu (B2) arasında seçim yapabilirler.

 
Ayrıca her iki grup da seçmeli ders olarak, üçüncü Yabancı dil (Fransızca), Tasarı Geometri, Bilgi ve İletişim Teknoloji veya ek İngiliz Dili ve Edebiyatı dersi alabilir.

(11. Sınıf → 12. Sınıf Ders Seçme Formu)