24/01/2014

 

Sayın Veli,

 

Toplumsal değerlerin “eğitim” başta olmak üzere büyük değişim geçirdiği günümüzde bugün öğrencilerimize dağıttığımız karneler, bir ölçme-değerlendirme aracı olarak görülmekten çok, onların başarılarını arttırmaya yönelik bir motivasyon aracı olarak değerlendirilmelidir. Eğitimciler ve aileler olarak bu bilinçle hareket etmemiz, öğrencilerimizin her açıdan yararlı bir tatil geçirmesini sağlayacaktır.

Okul yönetimi olarak, siz velilerimizin aşağıdaki konulara hassasiyet göstermeniz durumunda, 10.02.2014 Pazartesi günü saat 08.00’de başlayacak olan 2013/2014 Ders Yılının II. döneminde öğrencilerimizin daha verimli sonuçlara ulaşabileceği inancındayız.

 

1 - DEVAMSIZLIK:

a-       Okulumuzda öğrenci devamsızlık bilgileri, veli cep telefonuna aynı gün, kısa mesaj yoluyla gönderilmektedir; ancak sınav günü okula gelemeyecek olan öğrencilerin özürleri, sabah velileri tarafından okula bildirilmelidir.

b-       Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

c-       Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Şube Yönetim Kurulu Başkanlığının 02.05.2003 tarih ve 020/503 sayılı yazısı ile öğrencilerin -kendi güvenlikleri açısından- okuldan erken ayrılmaları sakıncalı görüldüğünden, gün içerisinde okuldan erken ayrılması gereken öğrenciler, ancak velileri tarafından alınabilir. Bu taleple okula gönderilen dilekçelerde, mutlak surette, sorumluluğun bizzat üstlenildiği ibaresi bulunmalıdır.

ç-       Rapor ve özür belgeleri, özrün bitiminden itibaren “beş” iş günü içerisinde Müdür Yardımcısı Okan Ayas’a onaylatılmalı; öğrencinin giremediği sınavı varsa müdür yardımcısı tarafından doldurulan form, ilgili öğretmene iletilmelidir.

d-       Gün içerisinde 45 dakika sınıfında bulunmayan öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

e-       Okula veya gün içerisinde herhangi bir derse geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrenciler için 02.09.2013 tarihinde yapılan toplantıda Öğretmenler Kurulu tarafından alınan ve imza karşılığı Rehber ve Danışman öğretmenlerince öğrencilere duyurulduktan sonra sınıf panolarına asılmış bulunan kararlar gereği işlem yapılır.

f-        “Rapor”, sağlıksız olma durumunu resmiyete bağlayan bir belgedir. Bu bağlamda raporlu bir öğrencinin sınavda bulunması bile bu resmi belgenin veriliş sebebiyle çelişki yaratacağından öğrenci, raporlu olduğu günlerde hastanede veya evinde kalmalı; sınav için okula gelebilecek durumdaki öğrenci ise günün tüm derslerine katılmalıdır.

g-       Hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önce ve sonra okulda bayrak töreni yapılır. Tören günleri öğrencilerin 07.50’de okulda bulunmaları gerekmektedir.

 

2 - DİSİPLİN:

Her öğrenci, okulda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde öğrenciler için belirlenmiş kurallar ile sene başı Öğretmenler Kurulunda alınmış kararlara uymakla yükümlüdür. 02.09.2013 tarihinde yapılan toplantıda Öğretmenler Kurulu ve Okul Yönetim Kurulunca alınmış kararlar gereği:

·         Öğrencinin şikâyet konusu istenmeyen davranışları, ilgili öğretmen tarafından sınıf dışında öğrenciyle konuşularak 1. İkaz verilir.

·         Aynı ya da benzer sorunun ikinci kez tekrarında öğretmen; durumu, sınıf öğretmeni aracılığı ile, Rehberlik Servisine bildirir. (Gerekli durumlarda veli haberdar edilir ya da durum Müdür Yardımcısı Okan Ayas’abildirilir.)

·         Öğrencinin olumsuz davranışı üçüncü kez yinelendiğinde sınıf öğretmeni aracılığı ile öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.

 

Onur Kurulunun “Onur Ödülü”ne aday göstereceği öğrencilerin hiç “ikaz” almamış olması gerekmektedir.

     

3 - GEÇ GELME:

İlk derse veya ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. 02.09.2013 tarihinde yapılan 2013/2014 Ders Yılı açılış toplantısında Öğretmenler Kurulunca alınan karar gereği öğrenciler -geçen yıl olduğu gibi- sabah 08.05’e kadar “geç kâğıdı” almadan sınıflarına çıkabilecek; ancak 08.00’den sonra sınıfa girenler geç kalmış sayılacaktır. 08.05’ten sonra gelen öğrenciler ise Müdür Yardımcısı Okan Ayas’tan “geç kâğıdı” alarak derslerine katılabileceklerdir.         

Söz konusu geç gelme uygulaması, sadece ilk ders için değil, tüm dersler için aynen geçerli olacaktır.

 

Sene Başı Öğretmenler Kurulunca alınan karar gereği: 

·         3. geç gelme durumunda öğrenci Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından geç gelme prosedürü hakkında tekrar bilgilendirilecektir.

·         4. geç ve 6. geç kalma durumunda, Sınıf Rehber Öğretmeninin bildirmesiyle cuma günü törenden sonraki derste “etüt”e kalacaktır.

·         7. geç kalma durumundan itibaren Psikolojik Danışmanı tarafından görüşmeye alınacaktır.

·         8. geç kalma durumunda, Sınıf Rehber Öğretmeninin bildirmesiyle cuma günü törenden sonraki derste “etüt”e kalacaktır.

·         10. geç kalma durumunda Psikolojik Danışmanı, öğrenci ve velisiyle birlikte ortak bir görüşme yapacaktır.

·         12. geç kalma durumunda öğrenci Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilecek ve “Kınama” cezası alacaktır.

·         14. geç kalma durumunda öğrenci Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilecek ve “bir gün kısa süreli uzaklaştırma” cezası alacaktır.

 

Disiplin Kurulu, öğrencinin durumunu Müdür Yardımcısı Okan Ayas ile birlikte değerlendirerek; öğrenciyi cuma günü törenden sonraki derste “etüt”e alma, Onur Kuruluna havale etme veya öğrenciye disiplin cezası uygulama yönünde karar alabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne ek olarak Okul Öğretmenler Kurulunda alınan tüm kararlar, geç kalmayı alışkanlık haline getirmiş öğrencilerin hayatının her safhasında göreceği zararın önüne geçmek içindir.

 

4 - KILIK–KIYAFET:

Öğrenciler okula temiz ve düzgün kıyafetlerle gelmelidirler. 27.11.2012 tarih 28480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 1. maddesi gereği; bu Yönetmelik, 08.02.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3. maddesinin 8. fıkrası ile 5. maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında uygulanmaz.

Okulumuzda öğrenci kıyafeti; 2013/2014 Ders Yılında, Okul İdaresi, Okul Aile Birliği ve Okul Öğrenci Meclisinin Haziran 2013 tarihinde ortaklaşa aldığı karar sonucu aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:

 

Kız öğrenciler: Kız öğrenciler okul logolu siyah etek veya siyah pantolon, okul logolu beyaz kısa veya uzun kollu polo yakalı tişört, okul logolu antrasit sweatshirt, okul logolu siyah “V-yakalı” ince kazak giyerler. Okul içinde uzun saçlar arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj; yüzük, küpe, kolye, bilezik, piercing gibi takılar yasaktır.

Erkek öğrenciler: Erkek öğrenciler okul logolu siyah pantolon, okul logolu beyaz kısa veya uzun kollu polo yakalı tişört, okul logolu antrasit sweatshirt, okul logolu siyah “V-yakalı” ince kazak giyerler. Saçlar kısa ve temiz olmalıdır; favori, sakal, bıyık bırakılmaz. Piercing ve küpe dahil takı yasaktır.

 

Önemli not: Öğrencilerimizin gerek okulda gerek okul dışında gerçekleştirilen tüm törenlere okul kıyafetleri ile katılmaları zorunludur.

 

5 - SOSYAL ETKİNLİKLER:

13.01.2005 tarih, 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan MEB Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 13. maddesi c bendi gereği; öğrenciler, birey olarak, yılda en az 25 saat kulüp veya toplum hizmeti çalışmalarına katılmalıdır.

 

6 - ÖLÇME–DEĞERLENDİRME:

Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretimdeki not sisteminde yaptığı değişiklik sonucu, öğrenci başarısını değerlendirmede “5”lik not sistemi yerine “100”lük puan sistemi kullanılmaktadır.

Okulumuzun Milli Eğitim Bakanlığından onaylı “Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret OkuluSınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”ne göre:

 

Ders Yılı Sonunda Sınıf Geçme 

·        Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yıl sonu başarısı Almanca ve Türkçe derslerinden başarılı olmasına bağlıdır. Bu derslerden başarılı olamayan Hazırlık sınıfı öğrencileri yaz tatili sonunda yapılacak “Yeterlik Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde bir üst sınıfa devam edebilirler.

·         Ders yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile Ara Sınıflarda(9-10-11)Güz” sınavında,
Son Sınıfta (12)“Sorumluluk” ve “Tek Ders” sınavlarında başarılı olan öğrenciler sınıfını geçer.

·         Ders yılı sonunda -seçmeli dersler dahil- en fazla “4” dersten başarısızlığı bulunan Ara Sınıf öğrencileri
(9-10-11),
Ağustos ayı sonu Eylül ayı başında yapılacak “Güz” sınavlarına girerler.

·         Seçmeli dersler dahil “Güz” sınavlarında girdikleri derslerin tümünde başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler.

·         Baraj dersleri haricinde (Dil ve Anlatım, Almanca, Bilgisayar Destekli Muhasebe*) ve aynı dersten bir önceki yıl başarısız olmamak koşuluyla sınavlar sonunda en fazla “2” dersten başarısızlığı bulunan öğrenciler, yıl sonu başarı ortalamaları 2,50 ve üzerinde olmak koşuluyla bir üst sınıfa geçerler.

·         Lise son sınıf öğrencileri ders yılı sonunda başarısız oldukları -seçmeli dersler dahil-tüm derslerden Ağustos ayı sonu, Eylül ayı başında yapılacak “Sorumluluk Sınavı”na girerler. Sorumluluk Sınavına girdikleri derslerin tümünde başarılı olan son sınıf öğrencileri, mezun olarak diploma almaya hak kazanırlar.

·         Sınav sonunda başarısızlığını bir derse indirebilmiş son sınıf öğrencileri, ders yılı başlangıcından önce yapılacak “Tek Ders” sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde mezun olarak diploma almaya hak kazanırlar.

*Bilgisayar Destekli Muhasebe -Ticaret sınıfları için- baraj dersidir.

 

Sınıf Tekrarı ve Beklemeye Kalma 

Ara Sınıf (9-10-11) öğrencilerinden;  

·         Yıl sonunda “4”ten fazla dersten başarısızlığı bulunanlar,

·         “Güz” sınavı sonunda “2” den fazla dersten başarısızlığı bulunanlar,

·         “Güz” sınavı sonunda sadece “1” veya “2” dersten başarısızlığı bulunup not ortalaması 2,50’ninaltında kalan öğrenciler,

·         “Güz” sınavları sonunda “Dil ve Anlatım”, “Almanca” ile “Bilgisayar Destekli Muhasebe*” baraj derslerinin herhangi birinden başarılı olamayan öğrenciler,

·         İki yıl üst üste“aynı ders”ten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrar ederler.

 

Son Sınıf (12) öğrencilerinden; 

·         “Sorumluluk” sınavları sonunda “1”den fazla dersten başarısız duruma düşmüş öğrenciler,

·         “Tek Ders” sınavı sonunda da başarısız olan öğrenciler, o derslerden sorumlu olarak beklemeli duruma düşerler ve bir sonraki dönemin “Sorumluluk” sınavına girerler.

·         Üç dönem üst üste aynı sınıfın “Sorumluluk” sınavına giren ve mezun olamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.

*Bilgisayar Destekli Muhasebe -Ticaret sınıfları için- baraj dersidir.

 

7 - UYARI MEKTUPLARI:

10 Nisan 2014 tarihinekadar herhangi bir dersten başarısız durumda olan öğrencilerin velilerine ara tatilden sonra uyarı mektupları gönderilecektir.

 

8 - VELİ GÖRÜŞMESİ:

2013/2014 Ders Yılı II. dönem veli görüşme günleri:

Lise, Ticaret Hazırlık ve 9. sınıflar için: 22.04.2014 Salı

Lise, Ticaret 10, 11 ve 12. sınıflar için: 24.04.2014 Perşembe günleri 13.30–16.30 saatleri arasındadır.

 

Toplantı günü öğretmenlerle görüşmelerinizin kısa olmasına özen göstermenizi, ayrıntılı görüşmelerinizi -varsa tercüman isteğinizi- de belirterek 08.30–16.30 saatleri arasında, Hatice Günay (Tel: 313 49 35) ile Mine Yenice’den(Tel: 313 49 34) randevu alarak, öğretmenlerin görüşme günlerinde yapmanızı rica ederiz.

09.06.2014 tarihinden itibaren öğretmenlerle görüşme yapılmayacaktır.

 

9 - ALMANCA DİL DİPLOMASI ve MATURA:

Avrupa genelinde yabancı dil düzeyini belirlemek için ortak bir çerçeve oluşturulmuş ve bugüne dek kullanılmakta olan genel ifadelerin yerine, daha kesin standartlar getirilmiştir. A1 ve A2 Dil Diploması, temel dil kullanım becerisine sahip olunduğunu gösterirken; B1 ve B2 Dil Diplomaları, öğrencinin yabancı dili bağımsız bir şekilde kullanabildiğini göstermektedir. C1 Dil Diploması ise yetkin bir dil kullanım becerisine sahip olunduğunu belgelemektedir.

Okulumuzda Hazırlık sınıfında sunulan Almanca ile A2 düzeyinin üzerine geçilmektedir. 2013/2014 Ders Yılı sonunda Lise 10. sınıflar B2 Sınavına girecektir.

B2 Sınavını başarıyla veremeyen öğrenciler, Matura sınıfına kabul edilmeyecek; ancak, Ağustos ayında bu sınav tekrarlanacaktır. Ayrıca okul dışından temin edilen B2 Diplomaları da kabul edilecektir.

Matura öğrencileri, 11.sınıf sonunda C1 Sınavına girecektir. Bu sınav da -B2 Sınavı gibi- başarısız öğrenciler için Ağustos ayında tekrarlanacaktır. 12. sınıfta, öğretim başlayana kadar C1 Diploması alamamış olan öğrenciler, Matura sınıfından ayrılmak durumundadır. Matura yapmayacak öğrenciler C1 Diplomasını 11. ve 12. sınıftayken alabilirler. Yurt dışındaki birçok üniversite, yabancı dil bilgisinin belgelenmesi için C1 Diploması istemeye başlamıştır. Avusturya’daki bazı üniversiteler, öğrencinin Almanca bildiğine dair okulun verdiği belgeyi veya B2 Diplomasını yeterli bulmakla birlikte, ortak standartlar çerçevesinde verilmiş bir Almanca Diploması talebinin giderek arttığı da bir gerçektir.

 

Matura sınıfını 10. sınıftan sonra seçecek öğrenciler için aşağıdaki koşullar gereklidir: 

·         “B2 Sınavı”nı geçmek,

·         Yıl sonunda bütün derslerden geçer (pozitif) not almak.

 

Matura sınıfını 11. sınıftan sonra seçecek öğrenciler için aşağıdaki koşullar gereklidir: 

·         “C1 Sınavı”nı geçmek,

·         Yıl sonunda bütün derslerden geçer (pozitif) not almak,

·         Almanca, İngilizce, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 (üç) olmalı,

·         Biyoloji, Fizik ve Kimya derslerinin ortalaması da en az 3 (üç) olmalıdır.

 

10 -ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL (FRANSIZCA)

Okulumuzda 9. sınıf sonunda Üçüncü Yabancı Dil (Fransızca) seçimi yapacak öğrencilerimiz için: 

·         Almanca ve İngilizce ders notları ortalamasının “3,5”,

·         Şube Öğretmenler Kurulu kararının olumlu olması gerekmektedir.

 

NOT: Ders notları ortalaması için her dersin (Almanca ve İngilizce)yıl sonu notu, en az “3” olmalıdır.

(Örneğin: Almanca notu: 2, İngilizce notu: 5 olan öğrencinin bu seçimi yapması mümkün değildir.)

 

11 - OKUL ÜCRETİ:

2013/2014 Öğretim Yılı 4. ve 5. taksit son ödeme tarihleri ile ödenmesi gereken tutarlar:

4. Taksit:    4.300 TL Son ödeme tarihi:    07.02.2014

5. Taksit:    4.300 TL Son ödeme tarihi:    04.04.2014

Ödemelerin, en geç belirtilen tarihte, Garanti Bankası Galata Şubesi’nde adınıza açtırmış olduğunuz kredili hesaba (Tek Hesap) yapılması gerekmektedir.

 

12 - 2014/2015 ÖĞRETİM YILINDA ÜCRETSİZ ve İNDİRİMLİ OKUMA:

Önümüzdeki öğretim yılında (2014/2015) ücretsiz veya indirimli okuma konusundaki başvuruların 24.03.2014 – 04.04.2014 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Başvuru formları, 10.03.2014 tarihinden itibaren Muhasebe’den veya buradan alınabilir.

Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyeceğinden başvuruların son güne bırakılmaması özellikle rica olunur.

Gerekli belgelerin teslimi ve başvuru için son tarih 04.04.2014 Cuma günüdür.

 

13 - ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Okulumuz çalışma takvimine göre, 2. dönemde 12.04.2014 – 20.04.2014 tarihleri arasında bir hafta ara tatil yapılacaktır.

2013/2014 Ders Yılı II. dönem karneleri 20.06.2014 Cuma günü dağıtılacaktır.

 

 

Sizlere ve öğrencilerimize iyi tatiller dileriz.