Voleybol Kulübü (Kız-Erkek)

Kulübümüz, öğrencilerin akademik başarılarının yanında; fiziksel gelişimlerini sağlamak, sportif becerilerini geliştirmek, ruh ve beden sağlıklarını korumak için faaliyetlerini sürdürür.

Sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyerek, ilgi ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, kazanma ve kaybetme duygusunu, takım olabilme bilincini yaşayabilecekleri ortamlar hazırlar.

Aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırır. “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket ederek sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğunu benimsetmek hedefimizdir.

Voleybol Kulübü bu amaçlara bağlı kalarak antrenmanlarına devam eder. Genç Kız-Erkek Takımlarımız, okulumuzu temsilen il ve ilçedeki resmi ve özel turnuvalara katılarak fair play çerçevesinde belirttiğimiz hedeflere ulaşmaya gayret ederler.