Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü

Okulumuzun en köklü kulüplerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan beri okulumuzdaki öğrenciler arasında yardım bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizi yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacı olan tüm gruplarla karşılaştırıyoruz. Farkındalık yaratmak ve sorumluluk almak konusunda onlara destek veren ve farklılıklara karşı deneyim ve duyarlılık kazanmalarını ve duyarlı olmalarını amaçlayan bir kulübüz.

Kulübümüz Hami Projesi çerçevesinde Çocuk Esirgeme Kurumuna yardıma, Yetim Kardeş projesi ile okullar arasındaki sosyal dayanışmaya ve bütünleşmeyi artırmaya, Beyoğlu çevresindeki okullarda özel öğretim gören öğrencilerin sınıfta kullanacakları malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya, ihtiyacı olan öğrencilere yapılan yardımlarla dünyada giderek azalan paylaşma ve yardımlaşma duygusunu yerleştirmeye çalışmaktayız.

Down Sendromlu çalışmaları ve Karanlıkta-Sessizlikte Diyalog sergilerini ziyaret ile öğrencilerimizin engelli bireylere saygı duymalarını sağlamaya, evsizlere, sokakta yaşayanlara yardımda bulunan kurumlarla ortak çalışmaya, ayrıca hayvan barınaklarını da ziyaret ederek farklılıkların besleyici birer zenginliğe dönüşmesini gerçekleştirmeye uğraşmaktayız.