Münazara Kulübü

Konuşma / tartışma becerisi kazandırmak, anadil inceliklerini kavratmak, topluluk karşısında konuşurken duyacağı özgüveni okul içi etkinliklerle sağlamak, pekiştirmek Münazara Kulübünün başlıca hedefleridir.

Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar, grup tartışmaları için ortam sağlanarak öğrencilerin yanlışlarını / eksiklerini görmesi yoluna gidilir. Bu konuda eleştiriye açık bir tavır sergilemenin iyi konuşmacı olmadaki önemi kavraması beklenir. Yeri geldiğinde okul içi ya da okullar arası etkinliklerde becerilerini sergilemesi için yüreklendirilir.

Sözlü ifade becerisinin arkasında okumayla kazanılan bilginin ve dil zenginliğinin büyük yere sahip olduğunu bu çalışmalar sırasında öğrenciye sezdirmek de başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.