“Model United Nations” (MUN) Kulübü

MUN (Model Birleşmiş Milletler) dünya çapında bir organizasyondur. BM delegelerinin rolünü üstlenen öğrenciler, kurgusal da olabilen tarihi veya güncel siyasi sorunları tartışır ve bu sorunlara diplomatik çözümler bulmaya çalışırlar. Bir konferans genellikle dört gün sürer ve tamamen öğrenciler tarafından, genellikle bir okulun MUN Kulübü tarafından organize edilir. Bu konferanslar genellikle okullarda veya üniversitelerde yapılır. Diplomatik becerileri nedeniyle öne çıkan öğrenciler “en iyi delege” gibi ödüller kazanarak diploma alabilirler. Konferansların çoğu İngilizce yapıldığından, MUN Kulübü kişinin İngilizcesini geliştirmenin iyi bir yoludur.