Medeniyet - Düşünce ve Girişimcilik Kulübü

Kulübümüz öğrencilerinin bir fikri, bir görüşü, bir düşüncesi, bir hayali, bir umudu ve bir sezgisi vardır. Bu kulüp, öğrencilerin hayat içerisinde girişimcilik ruhunu kazanmaları için etkinlikler düzenler. Ayrıca öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütür. Kulübün en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin tüm yaşamlarında etkin bireyler olmalarını sağlamaktır. Medeniyet Düşünce ve Girişimcilik Kulübüne göre, gerçek sermaye insandır ve o sermaye insanın içindedir. İnsan, insanlığın medeniyet ve düşünce serüvenine tanıklık etmelidir.