MED-AT Sınavı Kulübü

Avusturya da Tıp okumak isterseniz, Matura’ya ek olarak Med-AT sınavına da girmeniz gerekir. Bu kulüp kursları (bms) metin anlama, bilişsel yetenekler / beceriler (KFF) ve sosyal karar verme gibi alt alanlara ayrılır. Diş hekimliği okumak isteyenlerden de el becerileri konusunda bir ödev de yapmaları istenir.

Bu kulüpte sınavın içeriğine ait kategorileri tartışacak ve farklı çözümler deneyeceğiz. Ancak tabii ki kulüpteki çalışmalar öğrencilerin bağımsız yapacakları hazırlığın yerini alamaz. Kulüp faaliyetleri, Med-AT’ın içeriğine genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca sınava kayıt işlemleri ve test prosedürü gibi konularla ilgili bilgilendirmeler de olacaktır.

İlk yarıyılda KFF nin farklı kategorileri ve sosyal karar alma ile ilgilenecek ve çözüm stratejileri geliştireceğiz. İkinci yarıyılda kısaca matematik , fizik ve kimya test içerikleri üzerinden geçeceğiz ve çözüm önerileri sunacağız. Testin biyoloji kısmını da daha ayrıntılı işleyeceğiz.