Kutu Oyunları Kulübü

Gençler eğlenmek ve zevkli saatler geçirmek için her türlü fırsatı kullanırlar. Okuldaki kulüp

çalışmalarında “ Kutu Oyunları“ bu fırsatlardan biridir. “Kutu Oyunları “ ile zevkli saatler geçirmenin yanında dikkat toplama, odaklanma, planlama, organizasyon, öngörü geliştirme … gibi zihinsel beceriler de geliştirilebilir. Tüm bu faydaları oyun haline getirmek için bu kulüpte çalışmalar yapılacaktır.