Kültür - Edebiyat ve Yaratıcı Yazı Kulübü

Kulübümüz, Yazı/Yorum Kültür Sanat Seçkisini her yıl bir sayı çıkarmakta ve kulüp etkinliklerini de dergide yayımlanacak yazıların biriktirilmesi, seçimi, düzenlenmesi ve seçkinin basım süreci olarak gerçekleştirmektedir. Belirlenen sınıf temsilcileri, dergiyle ilgili gelişmeleri sınıflarına duyurmakta, sınıfından yazı akışını sağlamakta ve bir dosyada biriktirilen yazılar kulüp üyelerince incelenip tartışılarak hangi yazıların yayımlanma niteliği taşıdığına karar verilmektedir. Belirlenen yazılar bundan sonra bir düzelti aşamasından geçmekte ve belli bir mantığa göre sıralandıktan sonra baskı aşaması başlamaktadır.

Okuma zevki kazandırmak, anadilinin inceliklerini kavratmak, yazmaya özendirmek, metinlere ayrıştırıcı bakmayı öğretmek ve sanatsal duyarlılık geliştirmek kulübün ana hedefleridir.