Felsefe ve Düşünce Kulübü

Kulübümüz, felsefe sevgisini yaygınlaştırmak, farklı görüşlere hoşgörü ve saygıyla yaklaşmak, öznel bakış açıları üzerinde düşünmek, başkalarından bir şeyler öğrenmek, anlam üzerinde düşünceler geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı tartışma ortamı oluşturmak, düşünceler üzerinde farklı sorular sormak üzerine bir atölye çalışmasıdır. Felsefe kulübünde filozoflar ele alındığı gibi, felsefi metinler üzerinde de çalışmalar yapılır. Felsefe atölyesinde filozoflar, düşünceler ve metinler öğrenciler tarafından seçilir.