Desen ve Resim Kulübü

Desen, kendi başına bir sanat eseri olmasının yanında görsel sanat eserlerinin yaratımında en temel unsuru oluşturur. Yalnızca resim değil; heykel, seramik, mimarlık gibi alanlarda yapılan çalışmalar da temelde üç boyutu algılama ve malzemeye form verme esasına dayanır.

Karakalem desen ve resim kulübümüzde; gözlem kabiliyetini geliştirme, üç boyutu algılama, çevremizde gördüğümüz nesne, figür ve mekanları kağıt yüzeyi üzerine doğru ölçülerle aktarmayı amaçlıyoruz.

Görsel sanatların temeli olan desen eğitimi üzerine kapsamlı bir çalışma yapacağımız kulübümüzde; desenin ve resmin kompozisyon, oran-orantı, figür-mekan ilişkisi, anatomik yapı, derinlik, bütünlük ve perspektif gibi temel unsurları hakkında teorik bilgi edinip pratik çalışmalar yapacağız.