Demokrasi - İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

Kulübümüz, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak, öğrencilerimizin, insan hakları ve demokrasinin önemini kavrama ve hayata geçirme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürür.

Hak ve özgürlüklerin evrensel olduğu; toplumun  tüm kesimleri için eşit şartlar altında geçerli olduğu konusunda bilinç kazanmış, bireysel farklılıklara, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile yaklaşabilen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak hedeflenir.

Düzenlenen etkinlik ve çalışmalarla, bireysel ve toplumsal hak ve ödevleri konusunda farkındalık yaratarak, yakın ya da uzak çevresindeki sorunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte fikir üretmesi, proje geliştirebilmesi ve uygulayabilmesi konusunda öğrencilerimize destek sağlanır.