Çevre Koruma - Ekoloji ve Enerji Verimliliği Kulübü

Kulübümüz, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin; çevreye ve topluma duyarlı, enerji verimliliği konularında bilgili, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmi, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

Türkiye’de ve dünyada enerjinin elde edilmesi, kullanılması, verimliliğin arttırılması ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında toplumsal duyarlılığın ve iş birliğinin oluşturulması çalışmalarına yer verilir.

Dünyayı oluşturan bütün ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ile her yaştan insana çevre koruma bilinci kazandırılması, insanların doğanın korunması için beraber çalışabilmesine yönelik toplum hizmeti çalışmalarının yapılması hedeflenir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Bilgilendirme Merkezine eğitim amaçlı gezi yapılarak nükleer enerji hakkında bilgi edinilir. Atatürk Arboretumu gezisi ile ağaçlar ve bitkiler hakkında ayrıntılı çalışma yapılır ve geziler sonrasında okul panoları hazırlanır.