Deprem - Sivil Savunma ve İlkyardım Kulübü

Kulübümüz, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin bireysel ve diğer kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenen ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştiren, deprem afet farkındalığını kendi yaşamı ile birlikte çevresine de uygulayabilen, ilkyardım ve sivil savunma konularında bilinçli bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

Çalışmalarımızla, okulumuzda sivil savunma konusunda farkındalık yaratma, doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinç kazandırma, deprem tatbikatı ve pek çok afet için tatbikat yaparak olası durumlarda hazırlıklı olunması hedeflenir. Kulübümüzde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne eğitici geziler yapılarak ülkemizin gerçeği olan deprem hakkında eğitim alınır. Okulda, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri gösteren pano hazırlanır.