Sosyal Etkinlikler 2018/19

Sosyal Etkinlikler/Kulüpler Öğretmenler

Demokrasi, İnsan Hakları ve
Yurttaşlık Kulübü

Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübümüz, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak, öğrencilerimizin, insan hakları ve demokrasinin önemini kavrama ve hayata geçirme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürür.

Seda Gür

Değerler Eğitimi ve Proje Kulübü

Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin sosyal duyarlılığa dayalı çalışmaları sonucunda, etkinlik yaptıkları grupla birlikte “ öğrenme, öğrendiklerini paylaşma, paylaştıklarını çoğaltma” süreçlerinden geçerek bunu yaşam felsefesi haline getirmelerini sağlamaktır.

Asuman F. Kumkumoğlu

Medeniyet - Düşünce ve Girişimcilik Kulübü

Kulübümüz; öğrencilerin “kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ahlaki değerlere sahip, girişimcilik yetenekleri gelişmiş bireyler olmalarına ortam sağlamak, sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla ” medeniyet, düşünce ve girişimcilik” alanlarında etkinlikler düzenliyor.

Abdullah Demir

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü

Kulüp olarak amacımız; öğrenciler arasında dünyada giderek azalan paylaşma ve yardımlaşma duygusunu yerleştirmek ve bunu alışkanlık haline getirmek, sorumluluk alma ve aldığı sorumlulukları yerine getirme başarısını sağlamaktır.

F. Zeynep Tanyel - Georg Mayer

Sosyal Duyarlılık Kulübü

Sosyal Duyarlılık Kulübü, toplumun diğer bireylerinin ihtiyaçlarına yönelik yardım ve eğitim faaliyetlerinde bulunur.Topluma olumlu katkılar yapan, paylaşan, empati kurabilen ve fark yaratan bilinçli bireyler yaratmayı amaçlar.

Oya Yurdakul

Deprem - Sivil Savunma ve
İlkyardım Kulübü

Deprem-Sivil Savunma ve İlkyardım Kulübünün amaçları; öğrencileri deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranacakları yönünde bilgilendirip bilinçlendirmek; ilkyardım, durumun kötüleşmesini önlemek için aktif olarak müdahale edilmesi, yaşam desteği sağlanması, yaralının etkin tedavisinin başlatılması, zararın en aza indirilerek ve yaşam kaybının önlemesi konularında farkındalık yaratmaktır.

Niyazi Karaz

Çevre Koruma, Ekoloji ve
Enerji Verimliliği Kulübü

Çevre Koruma, Ekoloji ve Enerji Verimliliği Kulübünün amacı; çağımızın büyük tehlikesi olan çevre kirliliği karşısında insanımızı duyarlı olmaya davet etmek, hava, su, deniz ve toprak kirliliği ile doğa tahribatına dikkat çeken etkinliklerde bulunmak için organize olmak, enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Tümay Dursun

HayvanlarıSevmeveKorumaKulübü

 

Barbara Lechner

Yeşilay Kulübü

Yeşilay Kulübünün amacı; sağlıklı yaşamın şartlarını ve bağımlılıkla mücadelenin önemini kavratarak topluma zarar veren bütün kötü alışkanlıklarla mücadele etmek; bilinçli, beden ve ruh sağlığı gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Niyazi Karaz

Kültür, Edebiyat ve
Yaratıcı Yazı Kulübü

Kulübün amacı; okuma zevki kazandırmak, anadili inceliklerini kavratmak, yazmaya özendirmek, ayrıştırıcı bakmayı öğretmek ve sanatsal duyarlılık geliştirmektir. Belli bir olgunluğa erişen öğrenci yazıları, her yıl bir sayı çıkartılan Yazı/yorum Edebiyat Seçkisi`nde yayımlanmaktadır.

Ali Fil

Münazara Kulübü

Münazara Kulübü; öğrencilerin kendilerini daha etkin biçimde, sözlü olarak dile getirme becerisi kazanmalarını, tartışma becerilerinin gelişmesini ve tartışma etiğinin oluşmasına yardımcı olmayı, dilin inceliklerini öğrenmelerini, farklı düşüncelere saygı duymalarını, eleştirel düşünce, analiz ve sentez yetenekleri kazanmalarını amaçlar.

Zehra C. Özkan

Kütüphanecilik Kulübü

Kütüphanecilik Kulübünün asıl amacı; okul kütüphanesine işlerlik kazandırmaktır. Bunun için öğrencilerin araştırma, kaynak kullanma ve öğrenme gibi becerileri edinmesine önem verilir. Kitaplar üzerine tartışmalar ve benzeri etkinliklerle okumayı her şeyden önce bir zevk olarak içselleştirmelerine çalışılır.

Ali Fil

Satranç Kulübü

Satranç, iki oyuncu arasında 64 kareden oluşan bir tahta üzerinden oynanan bir oyundur. Satrançın en büyük faydası bir eğitim aracı olarak kullanılabilmesidir. Oyundaki başarı bir sebep-sonuç ilişkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. Rakibin planını dikkate almamak, tahtada oluşan değişikliklere adapte olamamak, dikkatsizlik genelde yenilgiyle sonuçlanır. Başarı için çalışmanın gerekliliği, durumun nesnel olarak incelenmesi ve buna göre kararlar alınması, öğrencilerin satrançta elde edip hayatlarının diğer bölümlerinde de uygulayabilecekleri önemli kazanımlardır.

Ali Bürümcekci - A. Şebnem Mosturoğlu
Almanca Tiyatro Kulübü Waltraud Perfler - Georg Mayer

Türkçe Tiyatro Kulübü

Türkçe Tiyatro Kulübünün amacı Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımı ile ilgili eğitimler vermek, tiyatronun önemini ve işlevini hissettirmek, tiyatro atölye ve sergileme çalışmaları yaparak öğrencilere yaşam ve sanat gerçeğini benimsetmektir.

Yücel Özer

"Model United Nations" (MUN) Kulübü

 

Birgit Metzler

Kısa Film ve Belgesel Kulübü

Kısa Film ve Belgesel Kulübünün amacı; öğrencilerin sinema kültürüne sahip, etkili izleyiciler olmalarını sağlayarak yönetmen, kameraman, reji asistanı, prodüktör, oyuncu, figüran vs. görevleri uygulayarak öğrenmeleridir. Ayrıca öğrenciler tarafından çekilen filmlerle, çeşitli yarışmalara katılmaktır.

Yücel Özer

Sinema Kulübü

Sinema Kulübünün amacı; sinemanın doğuşuna öncülük etmiş filmleri ve yönetmenleri tanıtmak, Türk ve dünya sinema tarihinin iz bırakan filmlerinden seçkiler izleyerek bunların analizini yapmaktır.

Nazan Üstün Erkan

Modelcilik Kulübü

“Modelcilik” her türlü yapı ya da taşıtın belirli bir ölçekte küçültülerek ve belirli bir ölçekte küçültülerek belli bir deneme süreci izleyerek üç boyutlu kopyasını yapma işidir. Modelcilik Kulübümüz de bir modeli hazır bir kit olarak temin ettikten sonra, onu boyayarak aslına en yakın hale getirmeyi amaçlar.

Dr. Hasan Basri Yel

Robotik Kulübü

Robotik Kulübü olarak amacımız; makine ile robot teknolojisini birleştirip kazanımları kullanabilmeyi sağlamak, öğrenilenler doğrultusunda robotlar yapıp çalıştırmak, çizgi izleyen robotlar ve dronlar yapabilmek, yapılan robotlarla yarışmalara katılabilmektir.

A. Şebnem Mosturoğlu

Müzik Kulübü

 

Dr. Herbert Neururer

Kimya Kulübü

 

Hans Klug

Koro Kulübü

Performans Sanatları Kulübü

 

Ingrid Zita Paeben

Doğa Etkinlikleri Kulübü

 

Dr. Herbert Neururer

Dans Performans Kulübü

Dans Performans Kulübünün hedefi, öğrencilerin yıl boyunca sürdürdüğü çalışmaları bir program ile sahneye taşımaktır. Kulübümüz yıl sonu gösterisi için bir tema belirler. Belirlenen tema latin dansları, modern dans ve bale gibi çeşitli dans teknikleri kullanılarak işlenir. Dans çalışmaları; yaratıcılık, düzgün duruş alışkanlığı, öz güven, organizasyon becerileri ve sosyal iletişim becerilerinin gelişmesine de katkı sağlar.

F. Günsü Kanat

Dart Kulübü

Genç Erkek-Kız Dart Kulübünde amacımız; öğrencilerimize paylaşmayı, rekabeti, kazanmayı ve kaybetmeyi öğretmek, yeni dostluklar kazanmalarını sağlamak, fiziksel gelişimin yanında sosyal gelişimine de katkıda bulunmak, öz güvenini arttırarak kişisel gelişimine ortam hazırlamak, kondisyon ve hareket becerilerini geliştirerek turnuvalara katılmalarını sağlamaktır.

İrfan Artunay

Zumba (Latin Dans) Kulübü

Zumba ve Latin Dansları Kulübünde amaç, öğrencilerin hem spor yapması hem de dans etmesini sağlamaktır. Eğlenceli olduğu kadar sportif açıdan da son yıllarda tüm dünyada tercih edilen Zumba, bir dans-fitness uygulamasıdır. Öğrencilerin sosyal ve bedensel becerilerine yönelik çalışmalar yaparak, 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve yıl sonunda gösteriler düzenlemektir.

Ayça Özdemir

Sportif Etkinlik Kulübü

Sportif Etkinlik Kulübü olarak amacımız, Beden Eğitimi ve Spor derslerindeki takım sporlarının kulüp çalışmalarıyla pekiştirilerek öğrencilerin, sosyal, bedensel, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi ve takım olabilme bilincinin kazandırılmasıdır.

Murat Yurdagül

Basketbol Kulübü (Kız - Erkek)

Genç Erkek-Kız Basketbol Kulübünde amacımız; paylaşmayı, rekabeti, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenmek, yeni dostluklar kazanmak, fiziksel gelişimin yanında öğrencilerin sosyal gelişimine de katkıda bulunmak, öz güvenini arttırarak kişisel gelişimine ortam hazırlamak, kondisyon ve hareket becerilerini geliştirerek özel turnuvalara, okullar arası ilçe ve il maçlarına katılmaktır.

İrfan Artunay

Masa Tenisi Kulübü (Kız - Erkek)

Masa Tenisi Kulübü olarak hedefimiz; kazanma ve kaybetme bilinci olgunlaşmış, sosyal, bedensel ve kültürel gelişimleri desteklenmiş, takım olabilme bilinci ve branşa özgü sportif becerileri gelişmiş öğrencilerimizle, müsabakalara katılmak, turnuvalarda fair play ruhuyla okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektir.

Murat Yurdagül

Voleybol Kulübü (Kız - Erkek)

Genç Kız ve Erkek Voleybol Kulübü çalışmalarında amacımız; öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek; ilgi ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, kazanma ve kaybetme duygusunu, takım olabilme bilincini ve branşa özgü sportif becerilerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, müsabakalara katılmak ve fair play çerçevesinde karşılaşma yapmaktır.

Ayça Özdemir