2021 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı*

79

%100

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen

65

%82

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

9

%11

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen

1

%1

Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu/indirimli yerleşen

4

%5

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen4%5
*Yükseköğretime sene içerisinde ya da seneye başvuracak olan öğrenci sayımız 5`dir

2021 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri

2021 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2021 Mezunlarımızın Yurt Dışında Yerleştikleri Üniversiteler

Ticaret Bölümüne ait 2021 Yükseköğretim İstatistikleri