2020 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

89

%100

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen

75

%85

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

11

%12

Yükseköğretime sene içerisinde başvuracak olan*

3

%3

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen

6

%6

Türkiye'de vakıf üniversitesine indirimli yerleşen

1

%1

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen4%4
*İki mezunumuzdan haber beklenmektedir, bir mezunumuz Matura Sınavı'na girecektir.

2020 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri 

2020 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2020 Mezunlarımızın Yurt dışında Yerleştikleri Üniversiteler

Ticaret Bölümüne ait 2020 Yükseköğretim İstatistikleri