2019 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

82

%100

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen

61

%74

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

19

%23

Yükseköğretime sene içerisinde başvuracak olan*

2

%3

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen

9

%11

Türkiye'de vakıf üniversitesine indirimli yerleşen

7

%9

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen3%3
*Bir mezunumuz Ocak ayında yükseköğretim başvurularını yapacaktır. Bir mezunumuz YKS'ye hazırlanma kararı almıştır.

 

2019 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri 

2019 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2019 Mezunlarımızın Yurt dışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2019 Yükseköğretim İstatistikleri