2015 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

96

%100

Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen*

94

%98

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen**

40

%42

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen

9

%9

Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen

19

%20

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen

12

%13

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen***

54

%56

*İki öğrencimiz tercihte bulunmamıştır.
**

Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 72 öğrencinin 32'si eğitimine yurt dışında devam etme kararı almışlardır.
***Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 54 öğrencinin 49'u Matura öğrencisidir.

 

2015 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri 

2015 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2015 Mezunlarımızın Yurt dışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2015 Yükseköğretim İstatistikleri