2014 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı

Mezunlar içindeki oranı 

Mezun olan öğrenci sayısı

97

% 100 

Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen

93

% 96

Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan*

69

% 71

Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan

29

% 30

Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan

24

% 25

Türkiye'de  vakıf üniversitesini ücretli kazanan

16

% 17

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen**

35

% 36

*

Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 69 öğrencinin 9'u Matura öğrencisidir ve eğitimlerine yurtdışında devam etme kararı almışlardır.

**Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 35 öğrencinin 34'ü Matura öğrencisidir.

 

2014 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri 

2014 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri

2014 Mezunlarımızın Yurtdışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2014 Yükseköğretim İstatistikleri