2013 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı

Mezunlar içindeki oranı 

Mezun olan öğrencilerimiz*

85

% 100 

Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen

82

% 96

Türkiye ve KKTC' de  bir yükseköğretim programını kazanan**

67

% 79

Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan

26

% 31

Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan

21

% 25

Türkiye ve KKTC'de  vakıf üniversitesini ücretli kazanan

20

% 24

Türkiye'de bir yükseköğretim programına kayıt olan***

56

% 66

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen****

26

% 30

*Mezun olan öğrencilerimizden 2'si Matura sınavını tekrar edeceğinden istatistiklere dahil edilmemişlerdir.

**

Yurtdışında okuyacak öğrencilerimizden 2'si LYS'ye girmemiş; 13 öğrencimiz ise sınavlara girdiği halde tercihte bulunmamıştır.

 
***Türkiye ve KKTC'de  bir yükseköğretim programını kazanan 67 öğrencinin 11'i yurtdışında eğitim görme kararı almıştır.

****

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 26 öğrencinin 21'i Matura öğrencisidir. 

 

2013 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri 

2013 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri

2013 Mezunlarımızın Yurtdışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2013 Yükseköğretim İstatistikleri