2012 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı

Mezunlar içindeki oranı 

Mezun olan öğrencilerimiz

78

% 100 

Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen

77

% 99

Türkiye ve KKTC' de  bir yükseköğretim programını kazanan*

62

% 79

Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan

24

% 31

Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan

23

% 29

Türkiye ve KKTC'de  vakıf üniversitesini ücretli kazanan

15

% 19

Türkiye'de bir yükseköğretim programına kayıt olan**

49

% 63

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen***

28

% 36

*

Yurtdışında okuyacak öğrencilerimizden 6'sı YGS'ye, 4'ü LYS'ye girmemiş; 5 öğrencimiz ise sınavlara girdiği halde tercihte bulunmamıştır. 

**

Türkiye ve KKTC'de  bir yükseköğretim programını kazanan 62 öğrencinin 13'ü yurtdışında eğitim görme kararı almıştır.

***

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 28 öğrencinin 24'ü Matura öğrencisidir. 

 

2012 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri

2012 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri

2012 Mezunlarımızın Yurtdışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2012 Yükseköğretim İstatistikleri

Mezun Öğrencilerimizin Alanlarına ve Puan Türlerine Göre Yerleşim Durumu

 

A) Fen-Matematik Öğrencileri

Fen-Matematik Öğrencileri ArasındaÖğrenci SayısıYaklaşık Oran
Mezun olan öğrencilerimiz

50

% 100

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

28

% 56

Türkiye'de bir yükseköğretim programına MF puanları ile yerleşen

23

% 46

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TM puanı ile yerleşen

2

% 4

Türkiye'de bir yükseköğretim programına YGS puanı ile yerleşen1% 2
Türkiye'de bir yükseköğretim programına -yabancı öğrenci kontenjanı ile- yerleşen2% 4
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen

22

% 44

 

 

B) Türkçe-Matematik Öğrencileri

Türkçe-Matematik Öğrencileri ArasındaÖğrenci SayısıYaklaşık Oran
Mezun olan öğrencilerimiz

28

% 100

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

21

% 75

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TM puanı ile yerleşen

18

% 64

Türkiye'de bir yükseköğretim programına MF puanı ile yerleşen

1

% 4

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TS puanı ile yerleşen

1

% 4

Türkiye'de bir yükseköğretim programına DİL puanı ile yerleşen

1% 4
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen6% 21
Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen

1

% 4

Diploma notuna göre okul sonuncusu olan öğrencilerimizin AOBP değerleri

 

AOBP-SÖZ   329,739
AOBP-SAY 309,033
AOBP-EA337,411