2011 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı

Mezunlar içindeki oranı 

Mezun olan öğrencilerimiz

76

% 100 

Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen

74

% 97

Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan*

65

% 85

Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan

21

% 27

Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan

23

% 30

Türkiye'de vakıf üniversitesini ücretli kazanan

21

% 27

Türkiye'de bir yükseköğretim programına kayıt olan**

57

% 75

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen***

17

% 22

*

Mezun öğrencilerimizden LYS'ye girenlerin sayısı 74'tür. Sınava 2 Matura öğrencisi girmemiş, 7 Matura öğrencisi ise sınava girdiği halde tercih formunu teslim etmemiştir.

**

Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 65 öğrencinin 8'i yurtdışında eğitim görme kararı almıştır.

***

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 17 öğrencinin 14'ü Matura öğrencisidir. 

 

 

2011 Mezunlarımızın LYS Puan Ortalamaları

2011 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri

2011 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri

2011 Mezunlarımızın Yurtdışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2011 Yükseköğretim İstatistikleri

Mezun Öğrencilerimizin Alanlarına ve Puan Türlerine Göre Yerleşim Durumu

 

A) Fen-Matematik Öğrencileri

Fen-Matematik Öğrencileri ArasındaÖğrenci SayısıYaklaşık Oran
Mezun olan öğrencilerimiz

51

% 100

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

36

% 70

Türkiye'de bir yükseköğretim programına MF puanları ile yerleşen

27

% 53

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TM-1 puanı ile yerleşen

7

% 14

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TS-1 puanı ile yerleşen1% 2
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Dil-1 puanı ile yerleşen1% 2
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen

14

% 27

Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen

1

% 2

 

 

B) Türkçe-Matematik Öğrencileri

Türkçe-Matematik Öğrencileri ArasındaÖğrenci SayısıYaklaşık Oran
Mezun olan öğrencilerimiz

25

% 100

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

21

% 84

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TM puanları ile yerleşen

19

% 76

Türkiye'de bir yükseköğretim programına TS-1 puanı ile yerleşen

2

% 8

Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen

3

% 12

Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen

1

% 4