2023 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

78

%100

Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen*

75

%96

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen**

74

%95

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

1

%1

*Bir mezunumuz Diş Hekimliği sınavlarına, bir mezunumuz MSÜ sınavına, bir mezunumuz da Ocak ayında Matura sınavlarına girecektir.

**Yükseköğretime yerleşen tüm mezunlarımız Matura mezunlarıdır.

 

2023 Mezunlarımızın Yurt İçi Yerleştikleri Üniversiteler

2023 Mezunlarımızın Yurt Dışında Yerleştikleri Üniversiteler

Ticaret Bölümüne ait 2023 Yükseköğretim İstatistikleri

2022 Yükseköğretim İstatistikleri