2018 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

95

%100

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

16

%17

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen*

2

%2

Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen

14

%14

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen

2

%2

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen**

76

%80

*Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen mezunlarımızdan birisi Uluslararası Ortak Lisans Progamı'na ücretli yerleşmiştir.
***Yurt dışında yükseköğrenime yerleşen mezunlarımızdan ikisi YKS sınavı ile yerleşmiştir. Bir mezunumuz Matura sınavına girecektir. Bir mezunumuzdan haber beklenmektedir. Bir mezunumuz herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptırmamıştır.

 

2018 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri 

2018 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2018 Mezunlarımızın Yurt dışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2018 Yükseköğretim İstatistikleri