Kontenjan

Kayıt Olan Öğrenci

Açık Kontenjan

Taban (MSP) PuanıSon Kayıt Olan Öğrencinin Puanı

 Lise Hazırlık

84

84

0

450,0000

473,0823

 Ticaret Hazırlık

18

18

0

440,0000

462,5637

Yeni Kayıt 2022/2023

1 - Genel Bilgiler

 

Son iki yıl da uyguladığımız ve bu yıl da uygulayacağımız yeni kayıt sistemimizin ayrıntıları:

  • Hazırlık sınıfları ön kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacaktır.
  • MSP ilanı ardından "Ön Kayıt" tamamlandıktan sonra web sayfamızda puan sırasına göre düzenlenmiş ön kayıtları onaylanan tüm başvuruların bulunduğu tek bir kayıt listesi yayınlanacaktır. Kesin kayıtların başladığı gün 09:00 - 13:00 saatleri arasında kontenjan sayımız kadar öğrencinin kesin kayıtları yapılacaktır.
  • Kayıt sırası geldiği halde kayıt yaptırmayan öğrenci kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
  • Kontenjan açığı olması durumunda listede kalınan yerden kayıt devam edecektir. Kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi saat 13:00' te web sayfamızda yayınlanacaktır.
  • Bu uygulama, kontenjanımız dolana kadar 1. Kayıt dönemi süresince devam edecektir.
  • Her ön kayıt döneminde yeniden ön kayıt yapılması gereklidir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 18/02/2015 tarihinde onaylanan okulumuz Kurum Yönetmeliği´ ne göre 2022/23 ders yılında okulumuz hazırlık sınıflarına öğrenci kaydı Milli Eğitim Bakanlığı' nca yapılan LGS Liseye Geçiş Sınavı verilerine göre MSP Merkezi Sınav Puanı esas alınarak yapılacaktır.
  • Her ön kayıt döneminde, okulun ilan ettiği MSP taban puanı ile bu puanın üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları internet üzerinden alınacak, yapılacak kontrol sonucuna göre ön kayıt onaylanacak, sıralamaları yapılacak, en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okul kontenjanı kadar öğrencinin 2022/23 ders yılı kesin kaydı -kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla- yapılacaktır. Ön kayıt listemizde MSP Merkesi Sınav Puanı eşitliği halinde, yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilecek, eşitlik bozulmadığı takdirde başvuru önceliği dikkate alınacaktır.
  • Hazırlık sınıfını okumadan 9. sınıfa devam etmek isteyen öğrenci velisinin dilekçe ile başvurması gerekir. Bu öğrencilerin Eylül ayı başında yapılacak Yeterlilik Sınavı´ nda Türkçe ve Almanca derslerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olamayan öğrenciler Hazırlık sınıfına devam ederler.

2- Kayıt İşlemleri

 

Kayıt için okul bahçesine giriş Bereketzade Medresesi Sokak No:8 Karaköy adresinde bulunan Büyük Yeşil Kapı’dan kontrollü yapılacaktır. Yapılacak kontrolde yalnız kayıt yaptırma hakkı kazanan her öğrenci için en fazla 3 kişi (öğrenci, anne ve baba) bahçeye alınacaktır.  Bekleme alanımız okul bahçesinde açık havada olduğundan tedbirli gelinmesi rica olunur.

3 - Kayıt Yükümlülükleri

 

Kesin kayıtta gerekli belgeler:

M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56 (3) a maddesine göre, kesin kaydını yaptırıp geri alan adaylar adına okul ücretinin %10´u (taksitli ödemelerde 10.500 TL, peşin ödemelerde 9.700 TL) okul payı olarak faturalandırılır. Kalan %90’ı (taksitli ödemelerde 25.000 TL – 10.500 TL = 14.500 TL, peşin ödemelerde 97.000 TL - 9.700 TL = 87.300 TL) iade edilir. Bu adaylar daha sonra tekrar kayıt için başvuramazlar. 

Okullar açıldıktan sonra kaydını alan öğrencinin ücret iadesi Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği´ ne göre yapılır.

NOT:
25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kayıtlar nakil yöntemiyle gerçekleştirileceğinden, Orta Öğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2022 doğrultusunda işlem yapılacaktır. Veli nakil işlemlerini şahsen yürütecektir.

4- 2022/23 Ders Yılı Öğretim Ücreti

Peşin

Kayıtta

97.000 TL

Taksit

1. Taksit 

Kayıtta

-

25.000 TL

2. Taksit

07.10.2022

-

20.000 TL

3. Taksit

09.12.2022

-

20.000 TL

4. Taksit

03.02.2023

-

20.000 TL

5. Taksit

07.04.2023

-

20.000 TL

Toplam

97.000 TL

105.000 TL

5- Yeni Kayıt Takvimi, 20 Temmuz 2022, Saat 11.00

Lise ön kayıt listesinde sıralanan 354 öğrenci ile ilgili kayıt işlemleri tamamlanmış ve 84 (seksendört) öğrencinin kaydı yapılmıştır. Lise Hazırlık sınıflarında kontenjanımız dolmuştur.

Ticaret ön kayıt listesinde sıralanan 100 öğrenci ile ilgili kayıt işlemleri tamamlanmış ve 18 (onsekiz)  öğrencinin kaydı yapılmıştır. Ticaret Hazırlık sınıflarında kontenjanımız dolmuştur.

Ön kayıtları onaylanan öğrenci listemizde kayıt sırası gelmesini bekleyen çok sayıda öğrenci olması nedeniyle 18.07.2022 Pazartesi ve 19.07.2022 Salı günü kesin kayıtlar çizelgeye göre yapılacaktır.

19.07.2022 Salı saat 18:00`de açık kontenjan olması halinde 20.07.2022 Çarşamba günü uygulanacak kesin kayıt sistemi 19.07.2022 Salı saat 18:00`de duyurulacaktır.

 

18.07.2022

Pazartesi

 9. Yedek Liste Kesin Kayıt

09:00 - 11:00

10. Yedek Liste Kesin Kayıt

11:00 – 13:00

11. Yedek Liste Kesin Kayıt

14:00 – 16:00

12. Yedek Liste Kesin Kayıt

16:00 – 18:00

19.07.2022

Salı

13. Yedek Liste Kesin Kayıt

09:00 - 11:00

14. Yedek Liste Kesin Kayıt

11:00 – 13:00

15. Yedek Liste Kesin Kayıt

14:00 – 16:00

16. Yedek Liste Kesin Kayıt

16:00 – 18:00

Kayıt Takvimi Açıklamaları

18.07.2022 Pazartesi günü yapılacak Kesin Kayıt

Saat 09:00 – 11:00 arası 08.07.2022 Cuma saat 13:00`de web sayfamızda açıklanan 9. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

Kontenjan açığı durumunda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11:00' de açık kontenjan sayısı ve 10. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

10. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında kesin kayıt yaptıracaklardır.

Kontenjan açığı durumunda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 13:00' de açık kontenjan sayısı ve 11. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

11. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında kesin kayıt yaptıracaklardır.

Kontenjan açığı durumunda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 16:00' de açık kontenjan sayısı ve 12. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

12. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü 16:00 - 18:00 saatleri arasında kesin kayıt yaptıracaklardır.

Yedek Liste’den kayıt yaptıracak velilerin saat 17:00' ye kadar öğretim ücreti 1. taksit tutarını okul banka hesabına yatırmış olmaları gereklidir.

Kontenjan açığı durumunda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 18:00' de açık kontenjan sayısı ve 13. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

19.07.2022 Salı günü yapılacak Kesin Kayıt

19 Temmuz 2022 Salı günü 09:00 – 11:00 saatleri arasında 13. Yedek Liste’de bulunankesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

Kontenjan açığı durumunda, 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 11:00' de açık kontenjan sayısı ve 14. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

14. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 19 Temmuz 2022 Salı günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında kesin kayıt yaptıracaklardır.

Kontenjan açığı durumunda, 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 13:00' de açık kontenjan sayısı ve 15. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

15. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 19 Temmuz 2022 Salı günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında kesin kayıt yaptıracaklardır.

Kontenjan açığı durumunda, 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 16:00' de açık kontenjan sayısı ve 16. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci listesi web sayfamızda açıklanacaktır. 

16. Yedek Liste’de bulunan kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 19 Temmuz 2022 Salı günü 16:00 - 18:00 saatleri arasında kesin kayıt yaptıracaklardır.

Yedek Liste’den kayıt yaptıracak velilerin saat 17:00' ye kadar öğretim ücreti 1. taksit tutarını okul banka hesabına yatırmış olmaları gereklidir.

Kontenjan açığı durumunda, 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 18:00' da açık kontenjan sayısı ve 20 Temmuz Çarşamba günü 17. Yedek Liste için uygulanacak kesin kayıt sistemi duyurulacaktır.