Hukuki Konum

St. Georg Avusturya Lisesi, hakları 625 sayılı Kanun ile Lozan Anlaşması çerçevesinde belirlenen Özel Yabancı Okullar statüsünde faaliyet göstermektedir. Okulu bitiren öğrencilere Türk Lise Diploması verilmektedir.

Ayrıca, 1995/96 öğretim yılında başlatılan bir uygulama ile, Türk öğrencilere Türk Lise Diplomasının diplomanın yanı sıra "Avusturya Lise Diploması" alma imkanı da tanınmıştır. Bu diplomayı almak isteyen öğrencilerin, Avusturya Kanunları çerçevesinde okulumuz bünyesinde gerçekleştirilen "Matura" (olgunluk) sınavlarına girmesi gerekmektedir. Okulumuzdan "Matura Diploması" alan öğrenciler, Avusturya Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, Avusturya'daki öğrencilerle tamamen eşit haklara sahip olmakta ve Avusturya'daki tüm üniversitelerde serbestçe okuyabilmektedir.

Öte yandan Okulumuz, Türkiye genelinde uygulanan Üniversite Giriş Sınavlarındaki başarı oranı açısından, ülkenin önde gelen okullarından biri olma özelliğini yıllardır korumaktadır.

Ders programı ve okulla ilgili tüm faaliyetler Türk Milli Eğitim Kanunlarına tabidir. Okulumuzun, 625 sayılı Kanun ve geçerli diğer yasal uygulamalar çerçevesinde  hazırlanıp, Türk Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan kendi Okul Yönetmeliği vardır.