Sankt Georg Avusturya Ticaret Okulunda Geçerli Olan "Yeni" Matura (Olgunluk) Sınavı

1. Temel İlkeler:

1. Söz konusu sınavda, genel kültür, yabancı diller ve mesleki eğitim gibi temel konulara eşit oranda ağırlık verilecektir.

2. "Matura (Olgunluk) Sınavı" nda bilgiye yönelik öğretim amaçlarının yanında, adayların farklı ders konularını içeren becerileri de dikkate alınacaktır.

3. "Matura (Olgunluk) Sınavı" nın mesleki bölümü, "Diploma Sınavı" nın şartlarına uygun olmalıdır. Bilgi ve becerilerin farklı ders konuları içeren, uygulamaya yönelik alanlarda kullanılması ön planda olmalıdır. Proje çalışmaları ve araştırmalar buna uygun örneklerdir.

4. "Matura (Olgunluk) Sınavı" nda uygulanacak yeni kurallar esnek olmalı, adaylara farklı seçenekler sunmalıdır.

2.  Yeni Matura (Olgunluk) Sınavının Uygulanışı:

Yeni Matura (Olgunluk) Sınavı, 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren üç ayrı bölümden oluşacaktır:

  1. Tez Çalışması
  2. Yazılı Bölüm
  3. Sözlü Bölüm

I: Diploma Sınavı, bir ekip çalışması olarak tasarlanmıştır. Ekibin hazırladığı “Tez Çalışması” nın ortak bir başlığı olmalıdır. Ancak her takım üyesi için ayrı bir konu ağırlığı tanımlanmıştır.

Tez Çalışması, uygulama ve süreç odaklı olmalıdır.

Bu da, proje yönetimi araçlarının planlama ve kontrol aracı olarak kullanılması anlamına gelir.

Konu danışman öğretmen ile karşılıklı konuşularak seçilir.

 

Danışman öğretmen, çalışmanın yapılandırılması ve metod, tezin özgünlüğü, zamanın programlanması, tezin yapısı ve ağırlık verilmesi gereken bölümler gibi konularda öğrenciye destek olurken, öğrencinin çalışma bağımsızlığını etkilememeye çalışır.

Çalışma ve sunum müşterek değerlendirilerek Matura sonucunun bir parçasını oluşturmaktadır. Tez Çalışması konusu, Matura diplomasında da yer alarak gelecekte öğrenci için bir referans olacaktır.

II. Yazılı bölüm üç (veya dört) ayrı bölümden oluşmaktadır.

1. İşletme, Muhasebe ve Uygulama Firması çalışmalarını içeren "İşletme Diploma Ödevi"

2."Almanca" yazılı sınavı zorunludur.

3. Üçüncü yazılı sınav olarak İngilizce veya Matematik seçilebilir.

4. Öğrenci dördüncü  yazılı sınava karar verirse; İngilizce ve Matematik derslerinden yazılı sınava girmek zorundadır.

III. Sözlü Bölüm: Öğrenci, yazılı bölümde üç ders seçtiyse, sözlü bölümü de yine üç ayrı dersten

oluşturmalıdır. Ancak öğrenci, yazılı bölümde dört ders seçtiyse, sözlü bölüm iki dersten oluşur.

1."İşletme Sözlü Sınavı" bütün adaylar için zorunludur.

2. İkinci sözlü sınav için aşağıdaki dersler seçilebilir:

  1. Din Bilgisi (Almanca)
  2. Fen dersleri (eğer Ekoloji ve Mal Bilgisi dersi seçildiyse)
  3. Hukuk
  4. Ekonomi
  5. İşletme Ekonomisi
  6. Türkçe

 3. Üçüncü sözlü için II: 3. başlık altında verilen derslerden seçilmeyenlerden biri girilebilir (örnek olarak; eğer İngilizce yazılı olarak seçildiyse Matematik sözlü seçilebilir veya Matematik yazılı olarak seçildiyse İngilizce sözlü seçilebilir)

SÖZLÜ SINAV :

Öğrenci, her sınavdan önce, branşa göre değişiklik gösteren sayıda konu alanından oluşan konu havuzundan kura ile  iki konu seçer.

 

Seçtiği konulardan birine karar verir. Öğrenciye seçtiği konu ile ilgili yetkinlik bazlı bir soru verilir. 30 dakikalık bir hazırlıktan sonra en az 10, en fazla 20 dakikalık bir sözlü sınav yapılır. Değerlendirme, sözlü sınavı yapan öğretmen ve gözetmen öğretmen tarafından görüşe sunulur ve sınav kurulu ile birlikte karar verilir.

 

 

Matura Ana Sınav Dönemine Kabul ve Sınav Tarihleri:

Matura’ya kabul toplantısına kadar sadece bir dersten negatif notu olan öğrenciler, ana sınav dönemindeki Matura sınavlarına girebilirler.

 

Bir dersi negatif olan öğrenci, yazılı Matura sınavından önce bir telafi sınavına girer. Öğrenci telafi sınavında pozitif not alırsa, ana Matura sınav dönemindeki sınavlara katılabilir.

Bu dönemde öğrencinin bir ders notu negatif kalır, fakat sene sonuna kadar pozitif olursa, öğrenci sonbaharda gerçekleşecek olan 1. Matura telafi sınavlarına katılabilir. Matura’ya kabul toplantısında öğrencinin iki veya daha fazla dersten negatif notu varsa, öğrenci, ancak sonbaharda gerçekleşecek olan 1. Matura telafi sınavlarına katılabilir. Ancak, negatif derslerin pozitif olması beklenmektedir.

Matura Telafi Sınavına Kadar Matura’yı Tamamlamak:

Matura Sınavını pozitif sonuçlandırmak için Matura ana sınav döneminde tüm sınavların pozitif olması gerekmektedir.

Öğrencinin kendisinin başvurusu üzerine, negatif olan yazılı sınav  sonuçları, Matura ana sınav dönemi içerisindeki sözlü telafi sınavlarıyla düzeltilebilir.

Öğrencinin bir veya daha fazla dersten gireceği telafi sınavı negatif olarak değerlendirilirse, sonbaharda gerçekleştirilecek olan birinci telafi döneminde negatif not aldığı derslerin yazılı sınavlarına girmelidir. Buna rağmen öğrencinin ana Matura dönemindeki sözlü sınavlara girmesinde bir engel yoktur. Öğrenci, sözlü sınavda negatif değerlendirilirse, sonbaharda, bu dersten yeniden sınava katılmalıdır.

Öğrencinin tez çalışması negatif olarak değerlendirilse, ana sınav döneminde Matura’yı pozitif olarak tamamlamamış sayılır. Bu durumda öğrenciye, yaz dönemi içinde, öğretmen desteği olmaksızın yeni bir konu verilecektir. Öğrenci, yeni tezini sonbahardaki birinci telafi sınavı döneminde sunacaktır.