2015/2016 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Geçerli Olan "Yeni" Matura (Olgunluk) Sınavı

Matura Sınavı, 2015/2016 Eğitim Öğretim Yılından itibaren üç ayrı bölümden oluşacaktır:

 1. Ödev
 2. Yazılı Bölüm
 3. Sözlü Bölüm

1.ÖDEV:

Ödev, öğrencinin danışman öğretmeni ile birlikte, kendi seçtiği bir konu üzerine kendisinin hazırlaması gereken bir çalışmadır.

Danışman öğretmen, çalışmanın yapılandırılması ve metodu, ödevin özgünlüğü, zamanın programlanması, ödevin yapısı ve ağırlık verilmesi gereken bölümler gibi konularda öğrenciye destek olurken, öğrencinin çalışma bağımsızlığını etkilememeye çalışır.

Çalışma ve sunum müşterek değerlendirilerek Matura sonucunun bir parçasını oluşturmaktadır. Ödev konusu, Matura diplomasında da yer alarak gelecekte öğrenci için bir referans olacaktır.

2. YAZILI BÖLÜM:

Yazılı bölüm üç (veya dört) ayrı bölümden oluşmaktadır.

a. Almanca ve Matematik yazılıları zorunludur.

b. Üçüncü yazılı olarak Türkçe veya İngilizce seçilebilir.

c. Öğrenci dördüncü  yazılı sınava karar verirse;

(b.) başlığının altında yer alan ve seçmediği derslerden birini,veya Biyoloji, Fizik ve Tasarı Geometri derslerinden birini alabilir.

3. SÖZLÜ BÖLÜM:

Öğrenci,yazılı bölümde üç ders seçtiyse, sözlü bölümü de yine üç ayrı dersten oluşturmalıdır. Ancak öğrenci, yazılı bölümde dört ders seçtiyse, sözlü bölüm iki dersten oluşur. Öğrenci, seçimini, aşağıda sunulan derslerden oluşturabilir:

 1. Din Bilgisi (Almanca) (4 saat)  
 2. Almanca  (20 saat)
 3. Alman Edebiyatı (4 saat)
 4. İngilizce   (16 saat)
 5. Türkçe (yazılı bölümde seçilmediyse) (20 saat)
 6. Fransızca    (8 saat)
 7. Matematik  (24 saat)
 8. Tasarı Geometri (4 saat)
 9. Biyoloji ve Sosyal Bilgiler) (12 saat)
 10. Kimya (8 saat)
 11. Fizik    (10 saat)
 12. Psikoloji ve Felsefe  (4 saat)
 13. Müzik (dört yıllık)   (4 saat)

Öğrenci, sözlü sınav için iki ders seçmişse, yukarıda verilen ders saatlerinin toplamı 10 saati, üç ders seçmişse 15 saati  geçmelidir.

SÖZLÜ SINAV :

Öğrenci her sınavdan önce toplam 18 konu bölümünden oluşan konu havuzundan rastgele kura ile  iki konu seçer. Seçtiği konulardan birine karar verir. Öğrenciye seçtiği konu ile ilgili yetkinlik bazlı bir soru verilir. 30 dakikalık bir hazırlıktan sonra en az 10, en fazla 20 dakikalık bir sözlü sınav yapılır. Değerlendirme, sözlü sınavı yapan öğretmen ve gözetmen öğretmen tarafından görüşe sunulur ve sınav kurulu ile birlikte karar verilir.

Matura Ana Sınav Dönemine Kabul ve Sınav Tarihleri:

Matura’ya kabul toplantısına kadar en fazla bir dersten negatif notu olan öğrenciler ana sınav dönemindeki Matura sınavlarına girebilirler.

Bir dersi negatif olan öğrenci, yazılı Matura sınavından önce bir telafi sınavına girer. Öğrenci telafi sınavında pozitif not alırsa ana Matura sınav dönemindeki sınavlara katılabilir.

Bu dönemde öğrencinin notu negatif kalır, fakat sene sonuna kadar pozitif olursa, öğrenci sonbaharda gerçekleşecek olan 1. Matura telafi sınavlarına katılabilir. Matura’ya kabul toplantısında öğrencinin iki veya daha fazla dersten negatif notu varsa, öğrenci, ancak sonbaharda gerçekleşecek olan 1. Matura telafi sınavlarına katılabilir. Bu durumda yine, o tarihe kadar negatif derslerin pozitif olması beklenmektedir.

Ana Sınav Döneminde Matura’yı Tamamlamak:

Matura’yı pozitif sonuçlandırmak için Matura ana sınav döneminde tüm sınavların pozitif olması gerekmektedir.

Öğrencinin kendisinin başvurusu üzerine, negatif olan yazılı sınav  sonuçları, Matura ana sınav dönemi içerisindeki sözlü telafi sınavlarıyla düzeltilebilir.

Öğrencinin bir veya daha fazla dersten telafi sınavı tekrar negatif olarak değerlendirilirse, sonbaharda gerçekleştirilecek olan birinci telafi döneminde negatif not aldığı derslerin yazılı sınavlarına girmesi gerekir. Buna rağmen öğrencinin ana Matura dönemindeki sözlü sınavlara girmesinde bir engel yoktur.

Öğrenci, sözlü sınavda negatif değerlendirilirse, sonbaharda, bu dersten yeniden sınava katılmalıdır.

Öğrencinin ödevi negatif olarak değerlendirilse, ana sınav döneminde Matura’yı pozitif bir şekilde tamamlamamış sayılır. Bu durumda, yazın kendisine yeni bir konu (öğretmen desteği olmaksızın) verilecektir. Öğrenci bu yeni ödevini sonbahardaki birinci telafi sınavları döneminde sunacaktır.