Lise

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, yönetmelik gereği, 8. sınıftan mezun olmuş ve Temel Eğitiminden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında yüksek başarı sağlamış öğrencileri kabul etmektedir.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı durumundaki okullardan biri olarak hedefimiz, ülkemiz için, sınırları ortadan kalkmış bir dünyanın, birkaç yabancı dille iletişim kurabilen vatandaşlarını -en önemlisi bizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında lâyıkıyla temsil edebilecek bireyleri- yetiştirmektir. Ülkemizle diğer ülkeler arasında köprü görevinde bulunacak öğrencilerimizin, çalışma azmi ve disiplinleriyle, girdikleri her ortamda kabul görmesi amacına yönelik çalışmalarımız okulumuzun en ayırt edici özelliğidir.

Bu doğrultuda Lise Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler dört senelik Lise Bölümüne devam ederler. 2017/18 eğitim ve öğretim yılından itibaren, hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan yeni Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2018 tarihli kararı gereği, yeni Haftalık Ders Çizelgemiz 2018/19 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde geçerli olacaktır.

Okulumuzdaki Seçmeli Dersler, öğrencilerimizin ilgi, istek ve hedefledikleri yükseköğretim programları ve okul imkânlarımız dikkate alınarak -seçebilecekleri dersler olarak- belirlenmiştir.

Lise Bölümü - Haftalık Ders Çizelgesi

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (Milli Eğitim Bakanlığı'nın 03/09/2012 tarih ve 17486 sayılı kararı ile onaylanmıştır)