Hazırlık Sınıfları

 

Okulumuzun Lise ve Ticaret bölümlerine öğrenci hazırlayan bu sınıflarda amaç öğrencinin Almanca öğrenmesi ve bunun yanı sıra aynı süreçte kendi dilini de geliştirmesidir. Bu nedenle sınıf geçmesinde etkili dersler, eğitim dili olan Almanca ile Türkçe dersleridir. Okulumuzda önemle üzerinde durulan bir diğer konu da öğrencide İngilizce temel bilgilerinin oluşmasıdır. Haftalık Ders Çizelgemiz Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 24/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

 

Lise bölümünde; Almanca dersi Hazırlık sınıflarında haftada toplam 20 saat okutulurken, Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce dersleri “4”er saat; Fen Bilimleri, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar/Müzik dersleri ise “2”şer saat, Matematik ve Bilgisayar Bilimi dersleri “3” saat olarak okutulur.

Ticaret bölümünde; Almanca dersi Hazırlık sınıflarında haftada toplam 20 saat okutulurken, Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce ve Bilgisayar Bilimi dersleri “4”er saat; Fen Bilimleri, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar/Müzik dersleri ise “2”şer saat, Matematik dersi “3” saat olarak okutulur.

 

Hazırlık sınıflarında öğrenciye her dersten, her dönem bir not verilir. Öğrencinin başarılı sayılması için Almanca ve Türkçe derslerinin ortalaması, ilk dönem notlarının "0" olmaması koşuluyla, ikinci dönem sonunda en az "2" olmalıdır. Öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başlangıç tarihinden önce Yeterlilik sınavına girerler.