St. Georg Avusturya Lisesi Kütüphaneleri

Okul Kütüphanesi

1988'den önce okulun çeşitli birimlerinde küçük kütüphaneler mevcuttu. 1988'de bunların birleştirilmesiyle bugünkü medya merkezinin; büyük Sankt Georg Okul Kütüphanesi'nin ilk adımı atılmış oldu.

Avusturya Kütüphanesi İstanbul

Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, Yeniköy'deki yeni mekânına taşındıktan sonra, kütüphanesi, uzaklığı nedeniyle nadiren kullanılır olmuştu. Kütüphaneyi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak için Sankt Georg Okul Kütüphanesi'yle birleştirme ve Sankt Georg Avusturya Lisesi çatısı altında bir Avusturya Kütüphanesi kurma düşüncesi T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın da muvafakatiyle gerçekleşti ve 2007 yılında, Kültür Ofisinin kütüphanesi, Sankt Georg çatısı altındaki yeni mekânına taşınarak, Avusturya Kütüphanesi İstanbul olarak faaliyete başladı.

Kütüphane - Medya Merkezi Yönetimi: Thomas Grübl

Kütüphane (eğitim öğretim yılı içerisinde) Pazartesi - Cuma 08.30 - 16.00 arası açıktır.

Avusturya Kütüphaneleri

Avusturya Avrupa Uyum ve Dışişleri Federal Bakanlığı’na bağlı ve dünya çapında 65 merkezde faaliyet gösteren Avusturya Kütüphaneleri, öğrencilere ve ilgili okurlara Avusturya kültürü ile doğrudan ya da sanal ortamda bağlantı kurmaları için çeşitli imkânlar sunar.

 

1989'dan itibaren kurulmaya başlanmış ve bugün 30 civarında ülkede -ağırlıklı olarak Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri- 65 merkezde faaliyet gösteren ve her biri, ev sahibi ülkedeki yerel bir kurumun çatısı altında konumlanmış Avusturya Kütüphaneleri, ülke ve bölgelerin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik konu ve içeriklerde bilgi alışverişi sağlayarak, Avusturya kültür politikalarını yenilikçi ve esnek bir biçimde uygulama fırsatı sunmaktadır.

 

Kütüphanelerin amacı, bulundukları bölge halklarının Avusturya edebiyatı, tarihi ve güncel kültür politikaları hakkında bilgilenmesini sağlamaktır. Koleksiyonları toplamda 400.000 kitap içeren Avusturya Kütüphaneleri, kütüphane işlevlerinin yanı sıra kütüphane turları, okuma, konferans, müzik, film ve video akşamları, sergiler, resitaller, dil pratiği dersleri ve sempozyumlar gibi çeşitli etkinliklerle ülkenin elçilik ya da kültür ofisi gibi resmi kurumlarının bulunmadığı şehirlerde de Avusturya kültürünün temsilini olanaklı kılarlar. Böylelikle Avusturya ile ilgilenenler için birer kültür merkezi olma özelliği taşırlar.

 

Yılda ortalama 250.000 kişiye hizmet veren ve yerel ortaklar tarafından idare edilen bu kültür ve medya merkezleri, kültürel alışverişin odağıdırlar. Avusturya Kütüphaneleri girişiminin başarısı, başlangıçtaki hedef bölgelerin sınırları dışına doğru genişlemeyi sağlamış, İsrail’de, Türkiye’de, Kafkaslar ve Orta Asya’da açılan yeni kütüphanelerle kültürel etkileşim daha geniş bir coğrafyada mümkün hale gelmiştir.

Web-Portali

Avusturya Kütüphaneleri web portali www.oesterreich-bibliotheken.at adresinden, bütün Avusturya kütüphanelerinin güncel durumları, çalışmaları ve etkinlikleriyle ilgili detaylı verilere ulaşabilirsiniz. Portal, Avusturya Kütüphaneleri yerel ortakları, kütüphanecileri, ilgilileri ve ziyaretçileri arasında bilgi ve düşünce alışverişi işlevini yerine getirmektedir.

Onlinebibliothek

Avusturya Kütüphanesi'nin ve Sankt Georg Okul Kütüphanesi'nin düzenli olarak güncellenen ve 30.000 civarında basılı medya (kitaplar, cd ve dvd' ler) içeren koleksiyonuna online katalog ile 7/24 ulaşabilirsiniz.