Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi okulumuzda; bireysel psikolojik danışmanlık, mesleki rehberlik ve eğitsel rehberlik alanlarında hizmet vermekte, bununla birlikte düzenlenen seminer, grup çalışmaları, akran destek projesi ve sosyal-kültürel etkinlikler ile eğitim-öğretim ortamını destekleyici, bütünleştirici bir yaklaşım içinde çalışmaktadır. Önleyici rehberlik anlayışı içinde ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci, veli konferansları ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli ve doğru tercihler yapabilmeleri, kendileri ve çevreleriyle barışık, üretken bireyler olarak yetişmelerinin yanısıra günlük yaşamda sorun çözme becerilerini geliştirmek ve aldıkları kararların sonuçları ile ilgili sorumluluk alabilmeleri konusunda da destek verilmektedir. Öğrencilerimizle; akademik ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, verimli ders çalışma yöntemleri, öğrenme stilleri, ders seçimi ve Matura (Avusturya Lise Olgunluk Sınavı), üniversiteye giriş sistemini tanıma, sınav kaygısıyla başa çıkma, meslekleri tanıma, kariyer planlaması, motivasyon, karar verme, ergenlik dönemi vb. konularda bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yürütülmektedir. 

Okulumuzun çift dilli, çift kültürlü bir eğitim kurumu olması nedeniyle Hazırlık sınıflarından itibaren öğrencilerimizin okul sistemini iyi tanıyıp, kolay uyum sağlamaları için çeşitli oryantasyon ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Hazırlık sınıflarımızda Rehberlik derslerinin tümüne ilgili Psikolojik Danışmanlarla dönüşümlü olarak Sınıf Danışman Öğretmenleri girmektedir. Hazırlık sınıfları dışında, Psikolojik Danışmanların yanı sıra dönüşümlü olarak Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Sınıf Danışman Öğretmenleri rehberlik etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Bu derslerde o sınıf için hedeflenen kazanımların yanında öğrencilere Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve genel okul kuralları hakkında da bilgi verilmektedir. 

 

Psikolojik Danışmanlarımız 

Sınıfları

Telefon Numaraları 

E-posta Adresleri

Pelin Saya Garzek

Hazırlık Sınıfları

Lise 9, Ticaret 9

(0212) 313 49 48

pelin.saya@sg.k12.tr

Ayça Turgut Atalay

Lise 10, Ticaret 10

Lise 11, Ticaret 11

Lise 12, Ticaret 12

(0212) 313 49 45

ayca.atalay@sg.k12.tr