21.10.2015 tarihinde “Niteliksiz Adam” okuma grubu ilk buluşmasını gerçekleştirdi

| 23.10.2015 | Kategori: Kütüphane

“Niteliksiz Adam” okuma grubu dün akşam ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Ahmet Tulgar’ın sunumu ve ilk bölüm okuması katılımcılarda metne karşı derin bir merak uyandırdı; okura yoldaşlık edebilecek yoğun biyografik, psikolojik ve tarihsel arka plan bildirimleri ve çözümlemeleriyle yüklüydü. Tulgar’ın zevkli ve yoğun sohbeti romanın sorunsalını, dilini ve örüntüsünü etkileyici örnek ve anlatımlarla görünür kılarken, yazarın diğer eserlerindeki izdüşümlerine kadar, çağdaşlarının ve ardıllarının yaşamlarındaki ve eserlerindeki yansımalara kadar uzandı.

Robert Musil ve eseriyle yakınlık kurmamızı sağlayan, hayranlık uyandırıcı bilgi ve birikimiyle okumamıza eşlik eden, bakış açısındaki berraklıkla ufkumuzu açan, yolumuzu genişleten Ahmet Tulgar’a teşekkürler.

Fotoğraflar