Akran Destek Grubumuz Göreve Hazır

| 13.03.2014 | Kategori: Sb_1314

Yedi yıldan beri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından yürütülen "Akran Destek Projesi" ne bu yıl da Akran Destek Grubumuzun üçüncüsü ile devam ediyoruz.

Okulumuzda dayanışma, yardımlaşma ve barış kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayan Akran Destek Grubumuz; özellikle ilköğretimden hazırlık sınıfına gelen öğrencilerimizin okulun ilk aylarında yaşadıkları eğitsel, sosyal ve akademik uyum güçlüklerini en aza indirmek için çaba göstermektedir. Ayrıca ara sınıflar için de "arabuluculuk" çalışması yürütülmektedir. Grubumuz, Öğrenci Meclisi ile işbirliği içinde çalışmakta, sosyal sorumluluk, değerler eğitimi gibi çeşitli ortak projelerde görev almaktadırlar. Okul İdaresi ile öğrenciler arasındaki iletişimde kolaylaştırıcı rol üstlenmektedirler.

"Akran Destek Grubu" na Rehberlik Servisi tarafından verilen 10 haftalık eğitimle, özellikle iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri, liderlik, arabuluculuk gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Bu kapalı grup eğitimlerinde, teorik ve yaşantılara yönelik uygulamalı çalışmalar yer almıştır.

Akran Destek Grubumuza, sene başından beri hazırlık sınıflarına verdikleri destek ve "Yükseköğretim Fuarı" nda gösterdikleri performans için teşekkür ediyoruz.