1990-1999 yılları arasında okulumuzda Almanca ve Felsefe öğretmeni olarak çalışan OStR Mag. Josef Gutkauf kısa süren ağır bir hastalık sonucu, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Avusturya'da vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi özellikle İslam Felsefesi konusunda hem...


Avusturya'da 2019/20 eğitim öğretim yılı için Matura (Olgunluk Sınavı) yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler bu ders yılı için okulumuzda da geçerli olacaktır. Velilerimiz okul müdürümüz Paul Steiner tarafından bir veli mektubu ile bilgilendirilmiştir.


Bu hafta eğitim öğretim konusunda resmi bir değişiklik yapılmadığından, sadece hazırlık sınıfı velilerimize öğrencilerinin özel durumunu vurgulayan bir mektup gönderilmiştir. 12. sınıfların özel soruları ve endişeleri olduğundan, öğrencilerimiz 30 Mart' ta Okul Müdürü Paul Steiner tarafından...


Mezunlar mektubu (Mart 2020, Almanca)
Bilgilendirme13.03.2020

Milli Eğitim Bakanlığının 12 Mart 2020 tarihli kararı gereği yapılacak olan tatil ve uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili açıklamalar ekte bulunmaktadır