Okulumuzda 15-17 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Matura Diploma Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Onay Yazısı


2020/21 Ders Yılı Öğretim Ücreti


1990-1999 yılları arasında okulumuzda Almanca ve Felsefe öğretmeni olarak çalışan OStR Mag. Josef Gutkauf kısa süren ağır bir hastalık sonucu, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Avusturya'da vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi özellikle İslam Felsefesi konusunda hem...


Avusturya'da 2019/20 eğitim öğretim yılı için Matura (Olgunluk Sınavı) yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler bu ders yılı için okulumuzda da geçerli olacaktır. Velilerimiz okul müdürümüz Paul Steiner tarafından bir veli mektubu ile bilgilendirilmiştir.


Bu hafta eğitim öğretim konusunda resmi bir değişiklik yapılmadığından, sadece hazırlık sınıfı velilerimize öğrencilerinin özel durumunu vurgulayan bir mektup gönderilmiştir. 12. sınıfların özel soruları ve endişeleri olduğundan, öğrencilerimiz 30 Mart' ta Okul Müdürü Paul Steiner tarafından...


Mezunlar mektubu (Mart 2020, Almanca)