Akran Destek Grubumuz Göreve Hazır

| 22.11.2013 | Kategori: Schule, Schüler

Unsere Peer-Support-Gruppe ist einsatzbereit

Yedi yıldan beri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından yürütülen "Akran Destek Projesi" ne bu yıl da Akran Destek Grubumuzun üçüncüsü ile devam ediyoruz.

Okulumuzda dayanışma, yardımlaşma ve barış kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayan Akran Destek Grubumuz; özellikle ilköğretimden hazırlık sınıfına gelen öğrencilerimizin okulun ilk aylarında yaşadıkları eğitsel, sosyal ve akademik uyum güçlüklerini en aza indirmek için çaba göstermektedir. Ayrıca ara sınıflar için de "arabuluculuk" çalışması yürütülmektedir. Grubumuz, Öğrenci Meclisi ile işbirliği içinde çalışmakta, sosyal sorumluluk, değerler eğitimi gibi çeşitli ortak projelerde görev almaktadırlar. Okul İdaresi ile öğrenciler arasındaki iletişimde kolaylaştırıcı rol üstlenmektedirler.

"Akran Destek Grubu" na Rehberlik Servisi tarafından verilen 10 haftalık eğitimle, özellikle iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri, liderlik, arabuluculuk gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Bu kapalı grup eğitimlerinde, teorik ve yaşantılara yönelik uygulamalı çalışmalar yer almıştır.

Akran Destek Grubumuza, sene başından beri hazırlık sınıflarına verdikleri destek ve "Yükseköğretim Fuarı" nda gösterdikleri performans için teşekkür ediyoruz.

 

 

Seit sieben Jahren organisiert die Schülerberatung das Projekt "Peer-Support" (die Unterstützung von Gleichaltrigen durch Gleichaltrige). Dieses Jahr wird die 3. Peer-Support-Gruppe ausgebildet.

Unsere Peer-Support-Gruppe, die einen großen Beitrag zur Verbreitung von Solidarität und Friedensbildung in unserer Schule leistet, bemüht sich, besonders die schulorganisatorischen, akademischen und sozialen Anpassungsschwierigkeiten der Hazırlık-Schüler in ihren ersten Unterrichtswochen so weit wie möglich zu mildern. In den Zwischenklassen werden Methoden zur Konfliktbeseitigung erarbeitet. In Zusammenarbeit mit dem Schülerparlament nehmen sie an verschiedenen Projekten für soziale Verantwortung und Werte-Erziehung teil. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle für die Kommunikation zwischen der Schulleitung und den SchülerInnen.

Die Schülerberatung hat sich bei der 10-wöchigen Schulung der Gruppe besonders auf die Entwicklung von Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Methoden zur Konfliktbeseitigung, Führungsfähigkeit und Vermittlung bei Konflikten konzentriert. Die Schulung setzte sich aus theoretischen und praxisorientierten Übungen zusammen.

Wir möchten unserer Peer-Support-Gruppe herzlich für die Unterstützung der Hazırlık- Schüler und für den leistungsstarken Einsatz an der Hochschulmesse danken.