1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

13.06.1958 tarihinde yayımlanan 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre; tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi ve her türlü resmi ve özel tesislerin korunması için “Sivil Savunma Planları” yapılmaktadır. Okulumuzda yapılan Sivil Savunma Planları beş yılda bir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne onaylatılmaktadır. Bu kanun çerçevesinde okulumuzda acil durum eylem planları ve tatbikatlar yapılmaktadır.

2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Okulumuzda bu tarihten itibaren de “İSG Yıllık Planları”, “Acil Durum Eylem Planları”, “Acil Durum Ekipleri”, yangın eğitimleri ve ilk yardım eğitimleri verilerek deprem ve yangın tatbikatları yapılmaktadır. Her eğitim öğretim yılında sınıf başkanları ve başkan yardımcılarına yönelik “Lise Afet Bilinci Eğitimi” verilmektedir. Her yıl en az iki deprem veya yangın tatbikatı yapılarak, hem öğrencilerin bilinçlenmesi hem de öğretmenlerin ve tüm personelin hazırbulunuşluğunu canlı tutmak amaçlanmaktadır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Çalışma Planı

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı” her yıl sene başında düzenli olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalarda organizasyon yapısı, kurul toplantıları, risk değerlendirme raporu, tehlike tespit kayıtları ve periyodik teknik kontroller yapılmaktadır. Acil Durum Eylem Planımızda Depreme yönelik alınan tedbirler ve çalışmalar, patlama ve yangına yönelik çalışmalar, sabotaja yönelik çalışmalar, salgın hastalıklar ve gıda zehirlenmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okulumuzda Acil Durum Ekipleri kurularak, Acil durum koordinatörü başkanlığında toplantılar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Olası bir deprem sonrasında, acil haberleşmeler için okul idaresi uydu bağlantılı telefon kullanacaktır. Böyle bir afet durumunda okul veya öğrenciler hakkında bilgi almak için internet sitemizi takip edebilirsiniz. Öğrencilerimiz, anne ve baba okula gelmeden, okuldan çıkamayacaklardır. Bu süreçte öğrencilerimizin yeme, içme, barınma ve ilk yardım gibi ihtiyaçlarını karşılamak için tüm tedbirler okulumuz tarafından alınacaktır.

4. İlkyardımcı Eğitimi

İlkyardım yönetmeliği kapsamında 2015 yılından itibaren okul çalışanlarımıza İstanbul Tıp Fakültesi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından eğitimler verilmektedir. Bu yıl da yeniden, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile yaptığımız Eğitim Hizmet sözleşmesi gereği, okulumuzda bulunan 11 çalışanımıza “İlkyardımcı” eğitimleri verilmiştir. Ayrıca okul çalışanlarımıza İstanbul İtfaiyesi tarafından profesyonel olarak Yangın söndürme eğitimi verilmiştir.