Deprem / Alınan Önlemler

Deprem ile ilgili olarak;

  1. T.C. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (5/2 madde k bendi)
  2. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" (TBDY 2018)

Okulumuzda 1999 Kocaeli depreminden sonra "deprem bilincine" önem verilerek bir takım çalışmalar yapılmıştır

  1. Güçlendirme Çalışmaları ve Teknik Raporlar

Okulumuz binasında 2000-2012 yılları arasında yenileme, tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 2004 yılında B Blok Deprem Güvenliği çalışması yapılmış ve teknik rapor verilmiştir. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 2018 yılında yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine” uygun olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsünden okul binamızın A-B-C ve D Blokları için mevcut taşıyıcı sistemin malzeme özellikleri ve statik durumu hakkında teknik raporlar hazırlanmıştır. İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalı tarafından Eylül 2020’de yapılan inceleme raporunun sonuç kısmı şöyledir. “…Bina ilgili yönetmeliklerin kriterleri doğrultusunda, yeterli deprem performans hedefi olan Kontrollü Hasar Performans hedefini sağlamıştır. Dolayısıyla yapının Eğitim Kurumu olarak kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır”.

Ayrıca Şubat 2020’de okulumuzda TBDY-2018 Yönetmeliği esas alınarak Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüdü Geoteknik raporu alınmıştır. Bu raporun sonucuna göre; “…Parsel alanında yapıların Grovak birimine oturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple zeminde sıvılaşma veya şişme ihtimali bulunmamaktadır. Yapılan hesaplamalarla parselde oturma problemi beklenmemektedir”.  Sonuç olarak, yapımızın “Eğitim Kurumu” binası olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığı görüşüne varılmıştır.

  1. Deprem Güvenliği ve Güçlendirme Teknik Raporu, B Blok - 2004
  2. Bina Zemin ve Temel Etüdü Geoteknik Raporu - 2020
  3. İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Teknik Rapor - 2020

          A Blok, B Blok, C Blok, D Blok