Deprem ve Afet Bilinci Eğitim Çalışmaları

  1. AKUT "Lise Afet Bilinci Eğitimi"

AKUT ile birlikte bir grup öğrencimize ve öğretmenlerimize bir dönem boyunca AKUT eğitmenleri tarafından deprem, afetler, acil durumlar, ilk yardım ve arama kurtarma konularının yanı sıra güvenli yaşam kültürü, risk yönetimi, kriz yönetimi gibi günlük yaşamın içinde olan birçok konuda Lise Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir.

       2. TÜBİTAK 2012 "Bereketzade Mahallesi Deprem Çalışmaları"

TÜBİTAK 2012 ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına okulumuz öğrencilerinden İlter Erol Gürol` un hazırladığı “Deprem Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Pilot Çalışması” ile okulumuzun bulunduğu mahallede deprem tehlikesinin belirlenmesi ve risklerin en aza indirgenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

       3. Mahalle Afet Gönüllüleri

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı tarafından okulumuzda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize “Temel Afet Bilinci” eğitimleri verilmiştir.

        4.Pamukkale Üniversitesi Deprem Bilim Okulu

TÜBİTAK desteği ile okulumuzdaki bir grup öğrencimiz ve danışman öğretmenlerimiz “Pamukkale Üniversitesi Deprem Bilim Okulu”nda bir hafta eğitim çalışmalarına katılmışlardır.

        5. Kandilli Rasathanesi Gezileri

Öğrencilerimize deprem bilincini kazandırabilmek ve depremler hakkında daha geniş bilgiler verebilmek için her yıl “1-7 Mart Deprem Haftası”nda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine bilimsel çalışma gezisi düzenlenmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle yapılamayan bu çalışmalar bu yıl tekrar başlayacaktır.

       6. AFAD Gönüllüsü Programı 2022

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.01.2022 tarihli yazısı gereği, 2021/ 13 sayılı genelge doğrultusunda afet zararlarının azaltılması ve etkili afet yönetimi amacıyla, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, afet ve acil durumlara karşı eğitilmek ve dirençli hale gelebilmek amacıyla “AFAD Gönüllüsü Programı”na başvuru yapmışlardır. Okulumuzda 6 öğretmenimiz ve 23 öğrencimiz AFAD gönüllülük sistemine eğitimlerini alarak kayıt yaptırmışlardır.

      7. Jeomorfolog - Coğrafyacı

Okulumuzda uzun yıllardır görev yapan Coğrafya öğretmenlerimiz lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra, Jeomorfolog belgesini almışlardır. 24.01.2022 tarih ve 31729 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına göre “Coğrafyacı”, mesleği ile ilgili doğal afetler, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayan nitelikli kişidir. Her öğretim yılında Coğrafya öğretmenlerimiz tarafından bütün sınıflarımızda “Deprem ve Afet Bilinci” eğitimleri verilmektedir.