Yükseköğretim Genel Kurulunun Aldığı “Üniversite Giriş Sistemine Yönelik Değişiklik”

 

Yükseköğretim Kurulunun 29 Ocak 2009 tarihli toplantısında, 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere Yükseköğretime geçişte, Türk vatandaşlarının tabi tutulduğu sınav sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki karar alınmıştır:

Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı sınav yapılır.

 Birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır.

 İkinci aşaması ise “Lisans Yerleştirme Sınavları” olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşmaktadır.

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliği ölçen bir sınavdır. Bu sınav, adayların,

a) açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanını,
b) lisans programlarına yerleştirilebilmesi için yapılacak “Lisans Yerleştirme Sınavları”na girebilmeleri için aranan asgari başarı puanını, belirler.

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda, orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Bu sınav;

1) Türkçe (Dil ve anlatım),
2) Temel Matematik,
3) Sosyal Bilimler,
4) Fen Bilimleri alanlarında test usulü ile yapılır.

“Lisansa Yerleştirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır.

“Lisansa Yerleştirme Sınavları”;

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1),
2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2),
3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3),
4) Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4),
5) Yabancı Dil Sınavı (LYS 5), olmak üzere beş alanda yapılır.

Bu sınavlar kapsamına birden fazla dersin yer alması halinde, adayın her bir ders için aldığı puan ayrı ayrı hesaplanır.
“Lisansa Yerleştirme Sınavları”nda alınan puanlar,

1) Matematik-Fen (MF),
2) Türkçe-Matematik (TM),
3) Türkçe-Sosyal (TS),
4) Yabancı Dil (YD),  olmak üzere dört grupta hesaplanır. Bunlardan,

1) Matematik-Fen (MF) grubu puan için, Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavına (LYS 2),

2) Türkçe-Matematik (TM) grubu puan için, Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) ve Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavına (LYS 3),

3) Türkçe-Sosyal (TS) grubu puan için, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3) ve Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe grubu) Sınavına (LYS 4),

4) Yabancı Dil (YD) puanı için, sadece Yabancı Dil Sınavına (LYS 5), girilmesi şarttır. Bunlardan her bir gruba giren puanın hesaplanmasında, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”ndaki Temel Matematik ve Türkçe testleri belli bir oranda dikkate alınır.

 

Bu puan türlerinin her birinde; ayrıca MF1, MF2, MF3 veya TM1, TM2, TM3 veya TS1, TS2, TS3 veya YD1, YD2, YD3 gibi tasnifler oluşturulabilir.

 

2547 s. Kanunun 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”ndaki test puanları üzerinden belirli yeterliklerin aranması, “Lisans Yerleştirme Sınavları”ndaki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları, üniversitelerden görüş almak suretiyle puan türlerinin niteliğini ve niceliğini belirleme, aynı yükseköğretim programı için birden fazla puan türü tanımlanması hususları ile yükseköğretime geçiş sisteminin gereksinim duyduğu diğer konular Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha sonraki toplantılarında karara bağlanacaktır.