2017 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

74

%100

Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen*

71

%96

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen

17

%23

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen

5

%7

Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen**

5

%7

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen

7

%9

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen***

54

%73

*

Bir Matura öğrencimiz kış döneminde Matura sınavlarına girecektir. İki LYS öğrencimiz tercihte bulunmamıştır.

**İki öğrencimiz merkezi yerleştirme ile burslu yerleşmiş, üç öğrencimiz ilgili yükseköğrenim kurumunun sunduğu indirimli okuma imkanlarından faydalanmıştır.
***Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 54 öğrencinin 48'si Matura öğrencisidir.

 

2017 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri 

2017 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2017 Mezunlarımızın Yurt dışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2017 Yükseköğretim İstatistikleri