2018 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise

 

 

Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretime Yerleşim Durumlarına Göre Dağılımı

Açıklama

Öğrenci Sayısı   

Mezunlar içindeki oranı

Mezun olan öğrenci sayısı

95

%100

Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen*

17

%18

Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen**

2

%2

Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen

13

%14

Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen

2

%2

Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen***

68

%72

*Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen mezunlarımızdan ikisi YKS ile yurt dışında yükseköğrenime başvurmuştur.
**Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen mezunlarımızdan birisi Uluslararası Ortak Lisans Progamı'na ücretli yerleşmiştir.
***Bir mezunumuz herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptırmamıştır. 9 mezunumuzdan haber beklenmektedir.

 

2018 Mezunlarımızın Yerleştikleri Devlet Üniversiteleri 

2018 Mezunlarımızın Yerleştikleri Vakıf Üniversiteleri

2018 Mezunlarımızın Yurt dışında Yerleştikleri Üniversiteler

 

Ticaret Bölümüne ait 2018 Yükseköğretim İstatistikleri