Lise

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, yönetmelik gereği, 8. sınıftan mezun olmuş ve Temel Eğitiminden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında yüksek başarı sağlamış öğrencileri kabul etmektedir.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı durumundaki okullardan biri olarak hedefimiz, ülkemiz için, sınırları ortadan kalkmış bir dünyanın, birkaç yabancı dille iletişim kurabilen vatandaşlarını -en önemlisi bizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında lâyıkıyla temsil edebilecek bireyleri- yetiştirmektir. Ülkemizle diğer ülkeler arasında köprü görevinde bulunacak öğrencilerimizin, çalışma azmi ve disiplinleriyle, girdikleri her ortamda kabul görmesi amacına yönelik çalışmalarımız okulumuzun en ayırt edici özelliğidir.

Bu doğrultuda Lise Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler dört senelik Lise Bölümüne devam ederler. 2017/18 eğitim ve öğretim yılından itibaren, hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan yeni Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 30.05.2014 tarih ve 47 sayılı kararıyla onaylanmış Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. Sınıflar için halen geçerli olacaktır.

Okulumuzdaki Seçmeli Dersler, öğrencilerimizin ilgi, istek ve hedefledikleri yükseköğretim programları ve okul imkânlarımız dikkate alınarak -seçebilecekleri dersler olarak- belirlenmiştir.