İçerik

Kütüphanede kitapları kişiler kendileri inceleyip alabilmektedir. Kitaplar Dewey Sistemine (basitleştirilmiş uluslararası  ondalık sınıflandırma sistemi) göre alanlara ayrılarak düzenlenmiştir. Bu yöntemin avantajı, dillere göre bir ayrım gözetmemesidir.

Bilgi İşlem Düzenlemesi

2002 yılından beri kullanılan barkod sistemi ile envanter çıkarma işlemleri, kitapların kaplanması, ödünç verme ve takibi işlemleri kütüphanede görevli sekreter tarafından yürütülmektedir. Kasım 2002'den itibaren kitapların ve diğer materyallerin ödünç verme işlemi bilgisayarda yayınların ve öğrenci kimliklerinin barkodları okutularak gerçekleştirilmektedir.

Avusturya'daki okul kütüphanelerinde kullanılan Littera Windows sistemi, Avusturya Eğitim ve Kadın Bakanlığı'ndan alınan genel lisans sayesinde Türkiye koşullarına uyarlanmış şekliyle kütüphanemizde de kullanılmaktadır.

Birkaç yıldan altı adet bilgisayar (laptop bağlantılarıyla birlikte) kütüphane ziyaretçilerinin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilere geniş bir bilgi erişim olanağı ve e-posta bağlantısı sunan bu donanım kütüphanenin canlanmasına belirgin bir katkıda bulunmuştur.